mainlogo

Informacije

Postupanje Registra i Komisije za vrijednosne papire u FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje Registra i Komisije za vrijednosne papire u FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Imovinska korist pribavljena krivičnim djelom sastoji se u svakom povećanju ili sprječavanju smanjenja imovine koja potiče od krivičnog djela. Imovina su različite stvari ili prava koje su stekli učinilac krivičnog djela ili povezane osobe, i nad kojom se može provesti izvršenje radi naplate potraživanja Federacije BiH.

Čitaj dalje

Rezultatima naučnih istraživanja do bolje zaštite djece: Predstavljeni rezultati ISRD 3 istraživanja u Bihaću

Rezultatima naučnih istraživanja do bolje zaštite djece: Predstavljeni rezultati ISRD 3 istraživanja u Bihaću

Predstavnici ministarstava iz Vlade Unsko-sanskog Kantona, predstavnici organa starateljstva, škola, službi sigurnosti, nevladinih organizacija prisustvovali su prezentaciji osnovnih rezultata Studije o samoprijavljenoj delinkvenciji djece (ISRD 3). Naime, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je predstavio rezultate studije provedene u 49 osnovnih škola u BiH, na uzorku o preko 3.000 ispitane djece.

Čitaj dalje

Dogovoreni koraci za pilotiranje Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika u Republici Srpskoj

Dogovoreni koraci za pilotiranje Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika u Republici Srpskoj

Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika, kreiran od strane Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu i Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske, biće pilotiran u 16 škola u Republici Srpskoj, i to na području Banja Luke, Bijeljine, Prijedora i Istočnog Sarajeva. Cilj programa je identifikovati indikatore koji određenu djecu stavljaju u izvjestan rizik od društveno neprihvatljivog ponašanja, te zajedničkim naporima, i uz raspoložive resurse, upravljati ovim rizikom i na kraju ga otkloniti. Ovaj program se oslanja na odredbe Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju u Republici Srpskoj, i u skladu je sa pravima djeteta garantovanim međunarodnim konvencijama.

Čitaj dalje

Dvodnevni sastanak za organe formalne socijalne kontrole i stručno osoblje organa starateljstva

Dvodnevni sastanak za organe formalne socijalne kontrole i stručno osoblje organa starateljstva

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i UNICEF, u saradnji sa nadležnim ministarstvima, organizovati će dvodnevni sastanak za sudije, tužioce, policijske službenike i stručno osoblje organa starateljstva, sa područja grada Istočno Sarajevo i Kantona Sarajevo u cilju razmjene dobrih praksi u primjeni alternativnih mjera iz Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Sastanak će se održati 28. i 29. novembra 2016. godine, sa početkom u 11:00 časova, u hotelu „Lavina“ na Jahorini.

Čitaj dalje

Postupanje KMUP i FMUP u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje KMUP i FMUP u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Finansijska istraga ima za cilj da se na sveobuhvatan način utvrde stvarno porijeklo, vrijednost i struktura imovinske koristi za koju postoje osnovi sumnje da je pribavljena krivičnim djelom. Policijska tijela u kantonima i Federalna uprava policije imaju vrlo značajnu ulogu u ostvarivanju spomenutih ciljeva finansijske istrage. Postupajući samostalno ili po naredbi tužilaštva, policijski službenici, u okviru postupka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, mogu doći do vrlo korisnih saznanja, podataka i dokaza da su osumnjičeni i/ili povezane osobe pribavile imovinsku korist.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.