mainlogo

Informacije

Jačanje saradnje Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Odgojnog centra

Jačanje saradnje Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Odgojnog centra

U cilju preventivnog djelovanja na rizike koji utiču na normalan rast i razvoj djece, održan je sastanak predstavnika Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, Odgojnog centra i Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu. Sastanak je održan u prostorijama Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe 18. novembra 2016. godine.

Čitaj dalje

Prva multidisciplinarna obuka u oblasti postupanja inspekcija rada u slučajevima radne eksploatacije u svrhe trgovine ljudima

Prva multidisciplinarna obuka u oblasti postupanja inspekcija rada u 
slučajevima radne eksploatacije u svrhe trgovine ljudima

U periodu od 03-04. novembra 2016. godine, u Lukavcu je održana je prva multidisciplinarna obuka u oblasti postupanja inspekcija rada u slučajevima radne eksploatacije u svrhe trgovine ljudima. Pomenuta obuka je dio aktivnosti u okviru projekta pod nazivom „Uključivanje inspektora rada u referalne (preporučene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“, koji Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) implementira uz finansijsku podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekt se implementira u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti/bezbjednosti BiH i nadležnim inspektoratima rada.

Čitaj dalje

Predstavljanje rezultata istraživanja o maloljetničkom prestupništvu u BiH

Predstavljanje rezultata istraživanja o maloljetničkom prestupništvu u BiH

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovati će Okrugli stol pod nazivom „Obim i struktura maloljetničkog prestupništva: Rezultati ISRD 3 studije“. Okrugli stol će biti održan 23. novembra 2016. godine, u hotelu „Emporium“ u Bihaću, sa početkom u 10:00 sati. Događaju će prisustvovati predstavnici relevantnih ministarstava, javnih ustanova relevantnih za oblast dječije zaštite i predstavnici škola koje su učestvovale u provedenom istraživanju.

Čitaj dalje

Postupanje Porezne uprave FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje Porezne uprave FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Istražna faza kao inicijalni dio postupka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom obilježena je poduzimanjem velikog broja raznovrsnih mjera i radnji koje poduzimaju različite agencije za sprovođenje zakona, finansijske institucije, te druge nadzorne i kontrolne upravne organizacije sa ciljem otkrivanja krivičnog djela i/ili imovinske koristi.

Čitaj dalje

Postupanje sudova u postupku za osiguranje imovinske koristi

Postupanje sudova u postupku za osiguranje imovinske koristi

U postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, Tužilaštvo, nakon okončanja finansijske istrage, može predložiti da Sud donese rješenje o mjerama osiguranja imovinske koristi. Svrha ovih procesnih mjera je da se stvore potrebne pretpostavke da buduće potraživanje Federacije BiH, nastalo na osnovu pravosnažne sudske presude o oduzimanju imovinske koristi, bude ostvarivo u izvršnoj fazi ovog postupka. Mjere osiguranja mogu se sastojati u blokadi (zamrzavanju) i/ili zapljeni (privremenom oduzimanju) imovine, i njenom povjeravanju na čuvanje Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.