mainlogo

Informacije

Razmjena dobrih praksi u primjeni alternativnih mjera na maloljetne izvršioce krivičnih djela

Razmjena dobrih praksi u primjeni alternativnih mjera na maloljetne izvršioce krivičnih djela

Osnovni princip politike suprotstavljanja maloljetničkom prestupništvu jeste težnja ka ostvarivanju prevencije koja za cilj ima ne samo zaštitu određenih dobara od asocijalnog i antisocijalnog ponašanja maloljetnika, nego i zaštitu samih maloljetnika. Uspješan angažman države na suprotstavljanju ovakvom ponašanju ne ograničava se, međutim, samo na prevenciju, nego i na djelovanje nakon počinjenja djela od strane djece i maloljetnika, a sve s ciljem pravilnog usmjeravanja i preodgoja djece i mladih.

Čitaj dalje

Postupanje Sudova u redovnom i posebnom postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje Sudova u redovnom i posebnom postupku za oduzimanje imovinske koristi

Svaki zahvat u ljudsko pravo na mirno uživanje imovine mora biti propisan zakonom, služiti legitimnom cilju i biti proporcionalan, u smislu uspostavljanja ravnoteže između javnog (općeg) interesa i pojedinačnih prava.

Čitaj dalje

Postupanje Registra i Komisije za vrijednosne papire u FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje Registra i Komisije za vrijednosne papire u FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Imovinska korist pribavljena krivičnim djelom sastoji se u svakom povećanju ili sprječavanju smanjenja imovine koja potiče od krivičnog djela. Imovina su različite stvari ili prava koje su stekli učinilac krivičnog djela ili povezane osobe, i nad kojom se može provesti izvršenje radi naplate potraživanja Federacije BiH.

Čitaj dalje

Rezultatima naučnih istraživanja do bolje zaštite djece: Predstavljeni rezultati ISRD 3 istraživanja u Bihaću

Rezultatima naučnih istraživanja do bolje zaštite djece: Predstavljeni rezultati ISRD 3 istraživanja u Bihaću

Predstavnici ministarstava iz Vlade Unsko-sanskog Kantona, predstavnici organa starateljstva, škola, službi sigurnosti, nevladinih organizacija prisustvovali su prezentaciji osnovnih rezultata Studije o samoprijavljenoj delinkvenciji djece (ISRD 3). Naime, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je predstavio rezultate studije provedene u 49 osnovnih škola u BiH, na uzorku o preko 3.000 ispitane djece.

Čitaj dalje

Dogovoreni koraci za pilotiranje Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika u Republici Srpskoj

Dogovoreni koraci za pilotiranje Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika u Republici Srpskoj

Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika, kreiran od strane Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu i Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske, biće pilotiran u 16 škola u Republici Srpskoj, i to na području Banja Luke, Bijeljine, Prijedora i Istočnog Sarajeva. Cilj programa je identifikovati indikatore koji određenu djecu stavljaju u izvjestan rizik od društveno neprihvatljivog ponašanja, te zajedničkim naporima, i uz raspoložive resurse, upravljati ovim rizikom i na kraju ga otkloniti. Ovaj program se oslanja na odredbe Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju u Republici Srpskoj, i u skladu je sa pravima djeteta garantovanim međunarodnim konvencijama.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.