mainlogo

Informacije

Dvodnevni sastanak za organe formalne socijalne kontrole i stručno osoblje organa starateljstva

Dvodnevni sastanak za organe formalne socijalne kontrole i stručno osoblje organa starateljstva

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i UNICEF, u saradnji sa nadležnim ministarstvima, organizovati će dvodnevni sastanak za sudije, tužioce, policijske službenike i stručno osoblje organa starateljstva, sa područja grada Istočno Sarajevo i Kantona Sarajevo u cilju razmjene dobrih praksi u primjeni alternativnih mjera iz Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Sastanak će se održati 28. i 29. novembra 2016. godine, sa početkom u 11:00 časova, u hotelu „Lavina“ na Jahorini.

Čitaj dalje

Postupanje KMUP i FMUP u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje KMUP i FMUP u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Finansijska istraga ima za cilj da se na sveobuhvatan način utvrde stvarno porijeklo, vrijednost i struktura imovinske koristi za koju postoje osnovi sumnje da je pribavljena krivičnim djelom. Policijska tijela u kantonima i Federalna uprava policije imaju vrlo značajnu ulogu u ostvarivanju spomenutih ciljeva finansijske istrage. Postupajući samostalno ili po naredbi tužilaštva, policijski službenici, u okviru postupka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, mogu doći do vrlo korisnih saznanja, podataka i dokaza da su osumnjičeni i/ili povezane osobe pribavile imovinsku korist.

Čitaj dalje

Jačanje saradnje Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Odgojnog centra

Jačanje saradnje Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Odgojnog centra

U cilju preventivnog djelovanja na rizike koji utiču na normalan rast i razvoj djece, održan je sastanak predstavnika Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, Odgojnog centra i Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu. Sastanak je održan u prostorijama Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe 18. novembra 2016. godine.

Čitaj dalje

Prva multidisciplinarna obuka u oblasti postupanja inspekcija rada u slučajevima radne eksploatacije u svrhe trgovine ljudima

Prva multidisciplinarna obuka u oblasti postupanja inspekcija rada u 
slučajevima radne eksploatacije u svrhe trgovine ljudima

U periodu od 03-04. novembra 2016. godine, u Lukavcu je održana je prva multidisciplinarna obuka u oblasti postupanja inspekcija rada u slučajevima radne eksploatacije u svrhe trgovine ljudima. Pomenuta obuka je dio aktivnosti u okviru projekta pod nazivom „Uključivanje inspektora rada u referalne (preporučene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“, koji Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) implementira uz finansijsku podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekt se implementira u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti/bezbjednosti BiH i nadležnim inspektoratima rada.

Čitaj dalje

Predstavljanje rezultata istraživanja o maloljetničkom prestupništvu u BiH

Predstavljanje rezultata istraživanja o maloljetničkom prestupništvu u BiH

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovati će Okrugli stol pod nazivom „Obim i struktura maloljetničkog prestupništva: Rezultati ISRD 3 studije“. Okrugli stol će biti održan 23. novembra 2016. godine, u hotelu „Emporium“ u Bihaću, sa početkom u 10:00 sati. Događaju će prisustvovati predstavnici relevantnih ministarstava, javnih ustanova relevantnih za oblast dječije zaštite i predstavnici škola koje su učestvovale u provedenom istraživanju.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.