mainlogo

Informacije

Postupanje Porezne uprave FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje Porezne uprave FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Istražna faza kao inicijalni dio postupka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom obilježena je poduzimanjem velikog broja raznovrsnih mjera i radnji koje poduzimaju različite agencije za sprovođenje zakona, finansijske institucije, te druge nadzorne i kontrolne upravne organizacije sa ciljem otkrivanja krivičnog djela i/ili imovinske koristi.

Čitaj dalje

Postupanje sudova u postupku za osiguranje imovinske koristi

Postupanje sudova u postupku za osiguranje imovinske koristi

U postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, Tužilaštvo, nakon okončanja finansijske istrage, može predložiti da Sud donese rješenje o mjerama osiguranja imovinske koristi. Svrha ovih procesnih mjera je da se stvore potrebne pretpostavke da buduće potraživanje Federacije BiH, nastalo na osnovu pravosnažne sudske presude o oduzimanju imovinske koristi, bude ostvarivo u izvršnoj fazi ovog postupka. Mjere osiguranja mogu se sastojati u blokadi (zamrzavanju) i/ili zapljeni (privremenom oduzimanju) imovine, i njenom povjeravanju na čuvanje Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom.

Čitaj dalje

Iskustva u primjeni propisa o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Iskustva u primjeni propisa o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

U organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 14. oktobra 2016. godine, održan je Okrugli stol na temu “Iskustva u primjeni propisa o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“. Ovoj stručnoj raspravi je prisustvovalo 40 učesnika iz tri pravosudne institucije - Općinski sud u Sarajevu, Kantonalni sud u Sarajevu i Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo. Upravo je ova ciljna grupa (sudije krivičnih odjeljenja i tužioci iz odjeljenja privrednog kriminala) bila najpozvanija da govori o iskustvima u primjeni Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, kao i sistemskih propisa (KZ FBiH i ZKP FBiH) koji uređuju ovu oblast.

Čitaj dalje

„Nikada nemojte sumnjati da mala grupa mudrih i posvećenih građana može da mijenja svijet; uistinu, to je jedino što je ikada i mijenjalo svijet“- Margaret Mid

„Nikada nemojte sumnjati da mala grupa mudrih i posvećenih građana može da mijenja svijet; uistinu, to je jedino što je ikada i mijenjalo svijet“- Margaret Mid

U Sali Općine Ilijaš danas je održan sastanak koji je iniciran od strane predstavnika Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), a cilj je formiranje Savjeta sigurnosti za prevenciju maloljetničkog prijestupništva na području općine Ilijaš i veće primjene alternativnih mjera iz Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Domaćin sastanka bio je Nijaz Spahić, pomoćnik načelnika Službe za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica koji je istakao važnost formiranja jednog takvog tijela, koje bi prije svega radilo na prevenciji raznih oblika nepoželjnog ponašanja maloljetnika.

Čitaj dalje

Interdisciplinarni seminar za studente u Mostaru: „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“

Interdisciplinarni seminar za studente u Mostaru: „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“

Studenti Filozofskog fakulteta (odsjek za pedagogiju, psihologiju, socijalni rad) i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru ima li su priliku da čuju odabrane cjeline iz oblasti pedagogije, psihologije, socijalnog rada, prava i kriminologije, na temu „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“. Naime, Filozofski fakultet i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) 27. i 28. oktobra 2016. godine, organizovali su interdisciplinarni seminar za studente. Predavači, univerzitetski nastavnici, govorili su o fenomena „djete u riziku“ i „djete u kontaktu sa zakonom“ kroz prizmu roditelja, zajednice, te kroz prizmu same ličnosti djeteta.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.