mainlogo

Informacije

Identifikacija i upravljanje rizikom od prestupničkog ponašanja djece: Pilot program sekundarne prevencije

Identifikacija i upravljanje rizikom od prestupničkog ponašanja djece: Pilot program sekundarne prevencije

Rano prepoznavanje rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja djece prvi je korak u primjeni uspješnih modela selektivne prevencije maloljetničkog prestupništva. Model selektivne prevencije i instrument za identifikaciju djece u riziku prezentovani su 21. oktobra 2016. godine u gradu Istočno Sarajevo. Naime, na okruglom stolu pod nazivom „Prepoznavanje djece u riziku od društveno neprihvatljivog ponašanja i program sekundarne prevencije u Republici Srpskoj“, učešće su uzeli predstavnici menadžmenta i stručnih službi škola sa područja grada Istočno Sarajevo, kao i predstavnici organa starateljstva i centara za mentalno zdravlje.

Čitaj dalje

Rezultatima naučnih istraživanja do bolje zaštite djece: Predstavljeni rezultati ISRD 3 istraživanja u Banjoj Luci

Rezultatima naučnih istraživanja do bolje zaštite djece: Predstavljeni rezultati ISRD 3 istraživanja u Banjoj Luci

Predstavnici ministarstava iz Vlade Republike Srpske, predstavnici organa starateljstva, škola, službi sigurnosti, nevladinih organizacija iz banjalučke regije i Ombudsman za djecu Republike Srpske, upoznati su sa osnovnim rezultatima Studije o samoprijavljenoj delinkvenciji djece (ISRD 3). Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Banjoj Luci, i CPRC predstavili su rezultate studije provedene u 47 osnovnih škola u BiH, na uzorku o preko 3.000 ispitane djece.

Čitaj dalje

„Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“ – Dvodnevni seminar za studente

„Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“ – Dvodnevni seminar za studente

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i UNICEF u saradnji sa Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru, organizovaće dvodnevni interdisciplinarni seminar za studente na temu „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“. Seminar će se održati 27. i 28. oktobra 2016. godine, sa početkom u 09:30 časova, u prostorijama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Cilj seminara je upoznati studente, buduće profesionalce, iz područja psihologije, pedagogije, socijalnog rada i prava, sa specifičnim terminima „dijete u riziku“ i „dijete u kontaktu sa zakonom“.

Čitaj dalje

Identifikacija i upravljanje rizikom od prestupničkog ponašanja djece: CPRC najavljuje pilot program sekundarne prevencije

Identifikacija i upravljanje rizikom od prestupničkog ponašanja djece: CPRC najavljuje pilot program sekundarne prevencije

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) zajedno sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske i Republičkim pedagoškim zavodom Republike Srpske, će organizovati okrugli sto pod nazivom: „Prepoznavanje djece u riziku od društveno neprihvatljivog ponašanja i Program sekundarne prevencije u Republici Srpskoj“. Okrugli sto će biti održan 21. oktobra 2016. godine, u Hotelu „Espana", u Lukavici, Istočno Sarajevo, sa početkom u 10:00 sati.

Čitaj dalje

Obuka iz oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom za rukovodne službenike Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

Obuka iz oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom za rukovodne službenike Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

U periodu od 11. do 13. oktobra 2016. godine, u Konjicu, je održana obuka pod nazivom „Edukacija i obuka rukovodnih službenika Sudske policije Federacije BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom", kojoj su prisustvovali rukovodni službenici Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine. Obuka je organizirana i izvedena u organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) iz Sarajeva, u okviru projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom" koji finansira Vlada Velike Britanije. Obuka je realizirana u saradnji sa Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.