mainlogo

Informacije

Sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite – Općina Trnovo

Sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite – Općina Trnovo

Dana 21. septembra 2016. godine predstavnici CPRC-a su zajedno sa predsjedavajućom Savjeta sigurnosti Općine Novi Grad održali sastanak sa novoformiranim Savjetom sigurnosti Općine Trnovo. Ovo je ujedno i druga općina u Kantonu Sarajevo koja je formirala ovu vrstu tijela a sve u cilju prevencije maloljetničkog prestupništva.

Čitaj dalje

Ministarstvo sigurnosti/bezbjednosti BiH pustilo u rad bazu podataka ugovora o međunarodnoj policijskoj saradnji

Ministarstvo sigurnosti/bezbjednosti BiH pustilo u rad bazu podataka ugovora o međunarodnoj policijskoj saradnji

Policijska saradnja između država i organizacija međunarodne policijske saradnje (Interpol, Europol, Selec, Schengen-SIRENE i dr.) je značajan instrument borbe protiv transnacionalnog (organiziranog) kriminala, terorizma, finansijskog kriminala i korupcije, cyber i drugih oblika kriminala sa međunarodnom komponentom. Međunarodna policijska saradnja je pravno uređen oblik uzajamnih odnosa koja se odvija na osnovu multilateralnih ili bilateralnih ugovora koja imaju vrlo brojne sadržaje i različit značaj.

Čitaj dalje

Podržan CPRC-ov program sekundarne prevencije maloljetničkog prestupništva

Podržan CPRC-ov program sekundarne prevencije maloljetničkog prestupništva

Prepoznavanje i rad sa djecom u riziku od društveno neprihvatljivog ponašanja zahtijeva jedinstvene instrumente, multidisciplinarni pristup i sistematsko planiranje. Na ovu temu, 16. septembra 2016. godine, na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, održan je okrugli sto kojem su prisustvovali naučnici i stručnjaci iz regiona, predstavnici Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske, kao i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Čitaj dalje

Vodič za inspektore rada u otkrivanju i identifikaciji žrtava trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije

Vodič za inspektore rada u otkrivanju i identifikaciji žrtava trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije

Radno iskorištavanje ljudi u svrhe trgovine ljudima sve više postaje problem sa kojim se susreću brojne države širom svijeta.

Čitaj dalje

Sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite – Općina Novi Grad

Sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite – Općina Novi Grad

Na području općine Novi Grad u zadnjih se nekoliko mjeseci, od kako se formirao općinski Savjet sigurnosti, kontinuirano provode preventivne mjere u cilju zaštite djece s posebnim fokusom na zaštitu i rad sa djecom sa riziko faktorom, te osnaživanju njihovih porodica.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.