mainlogo

Informacije

Istraživanje o ponašanju i navikama djece na internetu

Istraživanje o ponašanju i navikama djece na internetu

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i organizacija Save the Children provode Istraživanje o ponašanju i navikama djece na internetu i percepcije njihovih roditelja o istom. Ovo istraživanje provodi se u skladu sa etičkim kodeksom i načelima nauke, uz najveće mjere zaštite prava djeteta.

Čitaj dalje

Prikaz postupka za oduzimanje imovinske koristi

Prikaz postupka za oduzimanje imovinske koristi

Smatrate da niko ne treba imati koristi od kriminala? Poznato vam je da postoji zakon na osnovu kojeg je moguće oduzeti imovinu stečenu kriminalom? Interesuje vas kako izgleda postupak uređen Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/14)?

Čitaj dalje

Trgovina ljudima - Izvještaj

Trgovina ljudima - Izvještaj

Veliko nam je zadovojstvo predstaviti vam izvještaj pod naslovom "Trgovina ljudima u Bosni i Hercegovini" koji je izrađen u okviru projekta "Pomoć Ministarstvu sigurnosti BIH u provedbi Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima 2013-2015". Projekat je implementiran zahvaljujući finansijskoj podršci Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID).

Čitaj dalje

Javni konkurs za poziciju Ekspert za rad sa djecom u riziku od prestupničkog ponašanja

Javni konkurs za poziciju Ekspert za rad sa djecom u riziku od prestupničkog ponašanja

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) objavljuje javni konkurs za izbor saradnika na projektu „Pravda za svako dijete“, na poziciju „Ekspert za rad sa djecom u riziku od prestupničkog ponašanja“.

Čitaj dalje

Održana radionica povodom izrade Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo

Održana radionica povodom izrade Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo

Kako je ranije najavljeno, u hotelu „Sarajevo“, 19. jula 2016. godine, održana je radionica u cilju izrade novog Akcionog plana za suprotstavljanje maloljetničkom prijestupništvu u Kantonu Sarajevo. Radionicu su zajednički organizovali Tim za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizira uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.