mainlogo

Informacije

Uloga tužilaštava u redovnom postupku za oduzimanje imovinske koristi

Uloga tužilaštava u redovnom postupku za oduzimanje imovinske koristi

Tužilaštva su jedan od subjekata krivičnog postupka čija osnovna funkcija je otkrivanje krivičnh djela i gonjenje njihovih počinilaca. Ovu funkciju tužilaštva ostvaruju putem provođenja istrage, prikupljanja dokaza i podnošenjem prijedloga Sudu za utvrđivanje krivične odgovornosti i izricanje krivično-pravnih sankcija i drugih mjera. Jedna od dužnosti tužioca je da prikuplja dokaze i izviđa okolnosti koje su od važnosti za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Donošenjem Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom tužioci u Federaciji BiH imaju mogućnost vođenja finansijske istrage usmjerene ka otkrivanju i oduzimanju nezakonito stečene imovine.

Čitaj dalje

U Brčko distriktu BiH održana nova u nizu obuka za predstavnike federalnih i institucija Distrikta u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima

U Brčko distriktu BiH održana nova u nizu obuka za predstavnike federalnih i institucija Distrikta u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima

U periodu od 06-09. septembra 2016. Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je u Brčkom realizirao petu u nizu obuku u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Ova aktivnost je dio projekta „Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“, koji finansira Vlada Velike Britanije

Čitaj dalje

Sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite – Općina Trnovo

Sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite – Općina Trnovo

Dana 21. septembra 2016. godine predstavnici CPRC-a su zajedno sa predsjedavajućom Savjeta sigurnosti Općine Novi Grad održali sastanak sa novoformiranim Savjetom sigurnosti Općine Trnovo. Ovo je ujedno i druga općina u Kantonu Sarajevo koja je formirala ovu vrstu tijela a sve u cilju prevencije maloljetničkog prestupništva.

Čitaj dalje

Ministarstvo sigurnosti/bezbjednosti BiH pustilo u rad bazu podataka ugovora o međunarodnoj policijskoj saradnji

Ministarstvo sigurnosti/bezbjednosti BiH pustilo u rad bazu podataka ugovora o međunarodnoj policijskoj saradnji

Policijska saradnja između država i organizacija međunarodne policijske saradnje (Interpol, Europol, Selec, Schengen-SIRENE i dr.) je značajan instrument borbe protiv transnacionalnog (organiziranog) kriminala, terorizma, finansijskog kriminala i korupcije, cyber i drugih oblika kriminala sa međunarodnom komponentom. Međunarodna policijska saradnja je pravno uređen oblik uzajamnih odnosa koja se odvija na osnovu multilateralnih ili bilateralnih ugovora koja imaju vrlo brojne sadržaje i različit značaj.

Čitaj dalje

Podržan CPRC-ov program sekundarne prevencije maloljetničkog prestupništva

Podržan CPRC-ov program sekundarne prevencije maloljetničkog prestupništva

Prepoznavanje i rad sa djecom u riziku od društveno neprihvatljivog ponašanja zahtijeva jedinstvene instrumente, multidisciplinarni pristup i sistematsko planiranje. Na ovu temu, 16. septembra 2016. godine, na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, održan je okrugli sto kojem su prisustvovali naučnici i stručnjaci iz regiona, predstavnici Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske, kao i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.