mainlogo

Informacije

Sastanak Radnog tima – Opština Sokolac

Sastanak Radnog tima – Opština Sokolac

Tim za implementaciju Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo (2015-2017) održao je sastanak u opštini Sokolac, 13. jula 2017. godine. Sastanak je bio posvećen planiranju aktivnosti iz akcionog plana, a posebna pažnja posvećena je programima za djecu na koja utiču faktori rizika.

Čitaj dalje

Općina Centar: Razvoj Savjeta sigurnosti za prevenciju kriminaliteta u lokalnoj zajednici

Općina Centar: Razvoj Savjeta sigurnosti za prevenciju kriminaliteta u lokalnoj zajednici

entar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) pomaže Timu za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017.-2019. godine, u poticanju lokalnih vlasti u Kantonu Sarajevo za realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana. S tom svrhom je 13. jula 2017. godine u prostorijama CPRC-a održan sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite sa područja Općine Centar

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.