mainlogo

Informacije

Javni konkurs za poziciju Ekspert za rad sa djecom u riziku od prestupničkog ponašanja

Javni konkurs za poziciju Ekspert za rad sa djecom u riziku od prestupničkog ponašanja

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) objavljuje javni konkurs za izbor saradnika na projektu „Pravda za svako dijete“, na poziciju „Ekspert za rad sa djecom u riziku od prestupničkog ponašanja“.

Čitaj dalje

Održana radionica povodom izrade Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo

Održana radionica povodom izrade Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo

Kako je ranije najavljeno, u hotelu „Sarajevo“, 19. jula 2016. godine, održana je radionica u cilju izrade novog Akcionog plana za suprotstavljanje maloljetničkom prijestupništvu u Kantonu Sarajevo. Radionicu su zajednički organizovali Tim za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizira uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

Čitaj dalje

„Pravda za svako dijete“: Održan sastanak Radne grupe u cilju analize dostavljenih prijedloga aktivnosti za izradu Akcionog plana za suprotstavljanje maloljetničkom prijestupništvu u Kantonu Sarajevo

„Pravda za svako dijete“: Održan sastanak Radne grupe u cilju analize dostavljenih prijedloga aktivnosti za izradu Akcionog plana za suprotstavljanje maloljetničkom prijestupništvu u Kantonu Sarajevo

Dana 15. jula 2016. godine u prostorijama Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) održan je sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo. Sastanku su prisustvovali dio članstva Tima za implementaciju Akcionog plana, predstavnik Općine Novi Grad i predstavnici CPRC-a. U skladu sa osnovnim ciljem sastanka, analizirani su svi dostavljeni prijedlozi aktivnosti za izradu novog Akcionog plana, te su isti uzeti u obzir za kreiranje konkretnih aktivnosti koje će biti sastavni dio novog Akcionog plana. Komentari i sugestije biće artikulirani u konkretne aktivnosti i integrirani u prvu verziju Akcionog plana, koja će biti prezentirana na radionici 19. jula 2016. godine, a koja se organizira upravo u cilju izrade novog Akcionog plana za suprotstavljanje maloljetničkom prijestupništvu u Kantonu Sarajevo.

Čitaj dalje

Rano prepoznavanje djece u riziku od prestupničkog ponašanja

Rano prepoznavanje djece u riziku od prestupničkog ponašanja

U prostorijama Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 13. juna 2016. godine održan je sastanak u cilju nastavka aktivnosti na polju sekundarne prevencije maloljetničkog prestupništva u Kantonu Sarajevo i na području grada Istočno Sarajevo. Pored organizatora, sastanku su prisustvovali autori matrice za prepoznavanje djece u riziku od prestupničkog ponašanja i predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Čitaj dalje

Zajednička edukacija i obuka u funkciji izgradnje efikasnijeg sistema za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima u Federaciji BiH

Zajednička edukacija i obuka u funkciji izgradnje efikasnijeg sistema za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima u Federaciji BiH

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je, u periodu 25-28. aprila, u Neumu, i 29. juna do 01. jula 2016. godine, u Bihaću, realizirao treću i četvrtu obuku u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom za predstavnike nadležnih institucija u Federaciji BiH. Pomenute obuke se implementiraju u okviru projekta „Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“, a koji finansira Vlada Velike Britanije.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.