mainlogo

Informacije

"Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima jedna od tema ovogodišnjeg Savjetovanja iz krivično-pravne oblasti"

"Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima jedna od tema ovogodišnjeg Savjetovanja iz krivično-pravne oblasti"

U Neumu će se u periodu od 1. do 4. juna 2016. godine održati 15. Savjetovanje sudija i tužilaca Bosne i Hercegovine na temu „Borba protiv organiziranog kriminala i terorizma“. Savjetovanje se organizuje u Hotelu Grand Neum. U sklopu savjetovanja u petak 3. juna sa početkom u 9:30 održat će se poseban panel pod nazivom “Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u domaćoj i komparativnoj sudskoj praksi”.

Čitaj dalje

Realizovan okrugli sto „Pravda za svako dijete“

Realizovan okrugli sto „Pravda za svako dijete“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 25. maja 2016. godine, u hotelu „Sarajevo“ u Sarajevu, organizovao je okrugli sto pod nazivom „Pravda za svako dijete“. Učesnici na ovom događaju bili su profesionalci iz institucija koje na području Kantona Sarajevo i grada Istočno Sarajevo rade u oblasti dječije zaštite i oblasti provedbe politika za suprotstavljanje društveno neprihvatljivim ponašanjima maloljetnika.

Čitaj dalje

Realizovan trening: „DNEVNI CENTAR U FUNKCIJI PRIMJENE ALTERNATIVNIH MJERA NA MALOLJETNE IZVRŠIOCE KRIVIČNIH DJELA“

Realizovan trening: „DNEVNI CENTAR U FUNKCIJI PRIMJENE ALTERNATIVNIH MJERA NA MALOLJETNE IZVRŠIOCE KRIVIČNIH DJELA“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je 19. i 20. maja 2016. godine u Banjoj Luci organizovao dvodnevni trening za profesionalce sa područja Kantona Sarajevo i grada Istočno Sarajevo koji rade sa djecom i maloljetnicima u kontaktu sa zakonom. Tako su na jednom mjestu bili okupljeni oni koji predlažu, izriču, prate i izvršavaju alternativne mjere. Ovoga puta, fokus je bio na alternativnim mjerama koje se izvršavaju kroz instituciju dnevnog centra.

Čitaj dalje

Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima - Priručnik za praktičare

Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima - Priručnik za praktičare

Obavještavamo vas da je u izdanju Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) iz štampe izašao Priručnik za praktičare u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima. Ovaj priručno-pedagoški tekst je nastao kao rezultat višemjsečnog rada referentnih autora iz oblasti pravosuđa, akademske zajednice i uprave u Federaciji BiH, a koji treba da ponudi osnovne informacije o postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom prema odredbama važećeg zakonodavstva.

Čitaj dalje

Prevencija maloljetničkog prestupništva i primjena alternativnih mjera u opštini Pale

Prevencija maloljetničkog prestupništva i primjena alternativnih mjera u opštini Pale

U zgradi Opštine Pale, 10. maja 2016. godine, opštinsko odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti organizovalo je sastanak u vezi primjene preventivnih programa maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera na maloljetne izvršioce krivičnih djela. Pored domaćina i predstavnika CPRC-a, sastanku su prisustvovali i profesionalci iz Centra za socijalni rad i stručni radnici iz škola.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.