mainlogo

Informacije

Radionica: Izrada Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo

Radionica: Izrada Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo

Tim za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizuju radionicu u svrhu izrade novog Akcionog plana za suprotstavljanje maloljetničkom prijestupništvu u Kantonu Sarajevo. Radionica će se održati 19. jula 2016. godine, sa početkom u 09:30 časova, u hotelu „Sarajevo“ u Sarajevu.

Čitaj dalje

Trinaesti sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo

Trinaesti sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo

Dana 04. jula 2016. godine, u zgradi Vlade Kantona Sarajevo, održan je trinaesti sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo. Pored članova Tima sastanku su prisustvovali i predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC).

Čitaj dalje

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) partner u organizaciji XV. Savjetovanja iz krivičnopravne oblasti

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) partner u organizaciji XV. Savjetovanja iz krivičnopravne oblasti

Na XV. po redu Savjetovanju sudija i tužilaca Bosne i Hercegovine koje je održano u periodu od 1. do 4. juna ove godine u Neumu, na temu „Borba protiv organiziranog kriminala i terorizma“, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je organizirao posebni panel na kojem su međunarodni i domaći stručnjaci izlagali na temu primjene mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom kao efikasnog sredstva borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije.

Čitaj dalje

Pravda za svako dijete – Aktivnosti Savjeta sigurnosti Općina Novi Grad

Pravda za svako dijete – Aktivnosti Savjeta sigurnosti Općina Novi Grad

Akcionim planom za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2014-2016 u Kantonu Sarajevo od općina zahtijeva se da oforme savjete sigurnosti koji će djelovati u kreiranju politika suprotstavljanja maloljetničkog prijestupništva.

Čitaj dalje

Održan radni sastanak povodom izrade Strategije i Akcijskog plana za borbu protiv korupcije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period 2015-2019

Održan radni sastanak povodom izrade Strategije i Akcijskog plana za borbu protiv korupcije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period 2015-2019

Korupcija nije samo oblik delinkvencije, niti se aktivnosti na njezinom suprotstavljanju mogu svesti samo na (krivično)pravne sankcije. Ključ reforme je u mijenjanju politike i sistema, a ne u progonu pojedinačnih krivaca, moralnim prodikama ili donošenju novih zakona i propisa. Istraživanje Ureda Ujedinjenih nacija za droge i kriminalitet ukazalo je da je oko 25 % onih koji su imali kontakte sa službenicima u javnom sektoru dalo novac, protuuslugu ili kakvu drugu nepripadajuću korist. Spomenuti iznos, zabilježen u Federaciji Bosne i Hercegovine, viši je od prosjeka Bosne i Hercegovine i od zemalja Zapadnoga Balkana. Samim tim, izrada i donošenje ovakvog dokumenta je od krucijalnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.