mainlogo

Informacije

„Pravda za svako dijete“ – Održan sastanak u Općini Novi Grad

„Pravda za svako dijete“ – Održan sastanak  u Općini Novi Grad

Od februara 2015. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine na snazi je Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Zakonom se uređuju obaveze svih organa uključenih u postupak, sa ciljem odabira i primjene mjera koje će biti u najboljem interesu djeteta. U cilju unaprjeđenja primjene Zakona, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je do sada organizovao niz sastanaka u svim općina u Kantonu Sarajevo za predstavnike lokalne samouprave, predstavnike policije, predstavnike organa starateljstva, te predstavnike osnovnih i srednjih škola. Zaključci sa sastanaka ukazuju da adekvatna primjena Zakona najvećim dijelom zavisi od volje i sinergije djelovanja svih profesionalaca iz ove oblasti, kao i od prikladne institucionalne podrške.

Čitaj dalje

„Pravda za svako dijete“ – Održan sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite sa područja općine Centar

„Pravda za svako dijete“ – Održan sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite sa područja općine Centar

U organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), održan je sastanak 11. februara 2016. godine u Hotelu Central u Sarajevu sa profesionalcima iz oblasti dječije zaštite sa područja općine Centar. Sastanak je realiziran u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se provodi uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

Čitaj dalje

CPRC najavljuje radionicu: „Predvidiva matrica indikatora za prepoznavanje djece u riziku u osnovnim i srednjim školama“

CPRC najavljuje radionicu: „Predvidiva matrica indikatora za prepoznavanje djece u riziku u osnovnim i srednjim školama“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, organizovati će radionicu „Predvidiva matrica indikatora za prepoznavanje djece u riziku u osnovnim i srednjim školama“. Radionica će se održati od 18. do 20. februara 2016. godine, u hotelu „Central“ u Vitezu, a osnovni cilj je da se uz pomoć nastavnika sa relevantnih visokoškolskih ustanova i uz pomoć praktičara izradi instrument za identifikaciju djece u riziku i kreira metodologija za izradu planova upravljanja rizicima.

Čitaj dalje

Podrška u izradi Strategije i Akcijskog plana za borbu protiv korupcije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period 2015-2019 godine

Podrška u izradi Strategije i Akcijskog plana za borbu protiv korupcije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine  za period 2015-2019 godine

U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine je 04. 02. 2016. godine održan sastanak Radne grupe za pripremu Prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 i Akcijskog plana za provedbu istoimene strategije, te Tima za koordinaciju aktivnosti u vezi s pripremom za izradu ovih dokumenata. Tema sastanka bilo je pokretanje aktivnosti na izradi strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije. Na sastanku su bili prisutni federalni ministri unutarnjih poslova i pravde, kao i predstavnici spomenutih tijela Vlade FBiH.

Čitaj dalje

Radni sastanak grupe eksperata u okviru projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom"

Radni sastanak grupe eksperata u okviru projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom"

Radni sastanak grupe eksperata u okviru projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom" u cilju provođenja dodatnih konsultacija u izradi Sektorskih smjernica za postupanje pojedinačnih institucija u okviru postupaka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, na osnovu Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.