mainlogo

Informacije

Stručni radnici osnovnih i srednjih škola Sarajevsko – romanijske regije održali sastanak uz podršku CPRC-a

Stručni radnici osnovnih i srednjih škola Sarajevsko – romanijske regije održali sastanak uz podršku CPRC-a

U saradnji sa Srednjom školom “28 juni”, 01. aprila 2016. godine, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu organizovao je sastanak stručnih radnika osnovnih i srednjih škola Sarajevsko – romanijske regije. Realizovani događaj predstavlja jednu od aktivnosti planiranih Akcionim planom prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo.

Čitaj dalje

Održan sastanak savjeta sigurnosti - Općina Novi Grad

Održan sastanak savjeta sigurnosti - Općina Novi Grad

Dana 31. marta 2016. godine u prostorijama Općine Novi Grad održan je prvi sastanak općinskog savjeta sigurnosti. Formiranje općinskih savjeta sigurnosti je i obaveza iz Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2014-2016 u Kantonu Sarajevo.

Čitaj dalje

Održan sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo

Održan sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo

U zgradi Vlade Kantona Sarajevo, 09. marta 2015. godine, održan je sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo. Na sastanku su članovi Tima i predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), pored redovnih tački dnevnog reda, diskutovali o Prijedlogu Programa rada Vlade Kantona Sarajevo na polju suprotstavljanja maloljetničkom prestupništvu za 2016. godinu.

Čitaj dalje

Trening - „Monitoring akcionih planova prevencije i reakcije na maloljetničko prestupništvo“

Trening - „Monitoring akcionih planova prevencije i reakcije na maloljetničko prestupništvo“

Od 02. do 03. marta 2016. godine, u hotelu „Board“ na Jahorini, u organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), realizovan je interaktivni trening pod nazivom "Monitoring akcionih planova prevencije i reakcije na maloljetničko prestupništvo“. Učesnici treninga su bili članovi Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo i članovi Radnog tima za praćenje i implementaciju Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo.

Čitaj dalje

Treći sastanak Radne grupe za pripremu Prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Treći sastanak Radne grupe za pripremu Prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine je 03. 03. 2016. godine održan je treći sastanak Radne grupe za pripremu Prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 i Akcijskog plana za provedbu istoimene strategije, te Tima za koordinaciju aktivnosti u vezi s pripremom za izradu ovih dokumenata. Na sastanku su, pored članova spomenutih tijela, bili prisutni i Zamjenik ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, g-din Dragan Slipac, te predstavnici Delegacije EU u Bosni i Hercegovini i Specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.