mainlogo

Informacije

„Pravda za svako dijete“ - Održan sastanak u Općini Ilidža

„Pravda za svako dijete“ - Održan sastanak u Općini Ilidža

U okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se provodi uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) nastavlja sa održavanjem sastanaka na području općina u Kantonu Sarajevo. Tim povodom, 06. januara 2016. godine, održan je sastanak u prostorijama Općine Ilidža sa predstavnicima općinske administracije.

Čitaj dalje

Realizovan okrugli sto „Implementacija Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo“

Realizovan okrugli sto „Implementacija Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo“

U Zgradi gradske Skupštine Grada Istočno Sarajevo, 24. decembra 2015. godine, održan je okrugli sto pod nazivom „Implementacija Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo“. Ovaj događaj, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovao je u okviru projekta „Pravda za svako dijete“.

Čitaj dalje

Želimo Vam sretne praznike i puno uspjeha u novoj 2016. godini

Želimo Vam sretne praznike i puno uspjeha u novoj 2016. godini

Čitaj dalje

Održan Okrugli sto „Specifičnosti odredbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku “ i sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom -Kanton Sarajevo

Održan Okrugli sto „Specifičnosti odredbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku “ i sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom -Kanton Sarajevo

U okviru projekta „Pravda za svako dijete“, koji Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu provodi uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a i u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva na području Kantona Sarajevo, održan je Okrugli sto pod nazivom „Specifičnosti odredbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku“. Učešće na Okruglom stolu uzeli su članovi Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom - Kanton Sarajevo, predstavnici općina Kantona Sarajevo, kao i drugi relevantni učesnici djelatni u oblasti dječije zaštite.

Čitaj dalje

Realizovana radionica „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom: Izazov interdisciplinarnog pristupa“

Realizovana radionica „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom: Izazov interdisciplinarnog  pristupa“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 17. i 18. decembra 2015. godine, u hotelu „Zenica“ u Zenici, organizovao je radionicu pod nazivom „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom: Izazov interdisciplinarnog pristupa“. Učesnici radionice bili su nastavnici sa visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Univerziteta u Banja Luci, Univerziteta u Mostaru, Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Zenici i Univerziteta u Tuzli. Cilj radionice bio je kritički se pozabaviti fenomenima „dijete u riziku“ i „dijete u kontaktu sa zakonom“ iz domena oblasti prava, psihologije, pedagogije, socijalnog rada i kriminologije sa kriminalistikom.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.