mainlogo

Informacije

Istočno Sarajevo osniva dnevni centar za djecu na koju djeluju faktori rizika

Istočno Sarajevo osniva dnevni centar za djecu na koju djeluju faktori rizika

Predstavnici Opštine Istočno Novo Sarajevo, opštinskog centra za socijalni rad, predstavnici UNICEF-a i CPRC-a, posjetili su prostorije namijenjene dnevnom centru za djecu na koju djeluju faktori rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja.

Čitaj dalje

Dvodnevna radionica „Primjena Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika“

Dvodnevna radionica „Primjena Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu i UNICEF, uz podršku naučnika iz oblasti pedagogije, psihologije, socijalnog rada, prava i kriminologije, te uz podršku profesionalaca iz škola, centara za socijalni rad i centara za mentalno zdravlje, u 2016. godini kreirao je program koji za cilj ima rano prepoznavanje faktora rizika od prestupničkog ponašanja kod djece u osnovnim i srednjim školama.

Čitaj dalje

Zaštita djece na internetu

Zaštita djece na internetu

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) realizovao je Okrugle stolove u Mostaru (10. aprila 2017. godine) i Trebinju (11. aprila 2017. godine) pod nazivom „Zaštita djece na internetu“. Navedeni događaji su implementirani u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, koji se realizira uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

Čitaj dalje

Nasilje nije hrabrost

Nasilje nije hrabrost

Nasilje nad djecom je globalna pojava, posebno u zemljama koje ne pripadaju tzv. zapadnim zemljama i gdje se pogled na zlostavljanje djeteta može razlikovati. Kako su djeca potpuno ranjivi dio populacije, potrebno je poduzeti posebnu brigu za njihovu zaštitu.

Čitaj dalje

Smjernice za postupanje nadležnih institucija u postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Smjernice za postupanje nadležnih institucija u postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom je jedna od ključnih komponenti savremenih strategija kontrole kriminaliteta. Ono podrazumjeva zakonom uređen postupak koji će sa jedne strane osigurati da niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenju krivičnim djelom, te sa druge omogućiti efikasnu zaštitu prava na mirno uživanje imovine kao jednog od osnovnih ljudskih prava.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.