mainlogo

Informacije

Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima: Teorijski, međunarodno-pravni i komparativno-pravni aspekti

Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima: Teorijski, međunarodno-pravni i komparativno-pravni aspekti

Kao rezultat organizacije posebnog panela na temu “Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u domaćoj i komparativnoj sudskoj praksi” na XV. Savjetovanju sudija i tužilaca iz krivično-pravne oblasti, koje je održano u Neumu od 2. do 3. juna 2016., pripremljena je i objavljena posebna publikacija na ovu temu.

Čitaj dalje

Analiza implementacije Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva u Kantonu Sarajevo

Analiza implementacije Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva u Kantonu Sarajevo

U prostorijama Vlade Kantona Sarajevo 07. jula 2017. godine održan je sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017.-2019. godine.

Čitaj dalje

Zaštita djece na internetu

Zaštita djece na internetu

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizira uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva, realizirao je niz Okruglih stolova u prethodnom periodu pod nazivom „Zaštita djece na internetu“.

Čitaj dalje

„Pravda za svako dijete“ jača u Istočnom Sarajevu: Sve je veći broj realizovanih aktivnosti iz Akcionog plana

„Pravda za svako dijete“ jača u Istočnom Sarajevu: Sve je veći broj realizovanih aktivnosti iz Akcionog plana

Kao nastavak prethodnog sastanka Radnog tima za implementaciju Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u Gradu Istočno Sarajevo (2015-2017), na sastanku od 13. juna 2017. godine diskutovalo se o predstojećem uspostavljanju i radu Dnevnog centra za djecu u riziku i djecu u sukobu sa zakonom. Nakon ovog sastanka, koji je održan u zgradi Skupštine Grada Istočno Sarajevo, učesnici su posjetili prostorije budućeg Dnevnog centra.

Čitaj dalje

Koordinacijski sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite Općina Stari Grad

Koordinacijski sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite Općina Stari Grad

U prostorijama Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 12. juna 2017. godine održan je koordinacijski sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite sa područja općine Stari Grad. Sastanku su prisustvovali predstavnici institucija koje su direktno uključene u problem maloljetničkog prijestupništva, tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, predstavnici Centra za socijalni rad, Odgojnog centra za maloljetnike, te predstavnici osnovnih i srednjih škola sa područja općine Stari Grad.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.