mainlogo

Informacije

Održan sastanak radnog tima profesionalaca iz oblasti dječije zaštite u Istočnom Sarajevu

Održan sastanak radnog tima profesionalaca iz oblasti dječije zaštite u Istočnom Sarajevu

Radni tim profesionalaca iz oblasti dječije zaštite sa područja grada Istočno Sarajevo, održao je sastanak 09. novembra 2015. godine, u zgradi gradske skupštine. Tematski sastanak bio je posvećen izazovima u primjeni alternativne mjere za maloljetne izvršioce krivičnih djela „Uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman vaspitnih, obrazovnih, psiholoških i drugih savjetovališta“. Potreba za efikasnom primjenom ove mjere definisana je Akcionim planom prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo (2015-2017).

Čitaj dalje

Radni sastanak grupe eksperata u okviru projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom"

Radni sastanak grupe eksperata u okviru projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom"

Radni sastanak grupe eksperata u okviru projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom" u cilju provođenja dodatnih konzultacija u izradi Priručnika za obuke u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

Čitaj dalje

Osmo stručno savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini

Osmo stručno savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini

#kriminalseneisplati

Čitaj dalje

„Pravda za svako dijete“ - Sastanak u Opštini Novo Sarajevo

„Pravda za svako dijete“ - Sastanak u Opštini Novo Sarajevo

Predstavnici Opštine Novo Sarajevo i predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 13. oktobra 2015. godine, održali su sastanak posvećen suprotstavljanju maloljetničkom prestupništvu. Naime, na sastanku je razmatrana primjena Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, kao i implementacija Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016) u Kantonu Sarajevo.

Čitaj dalje

Održan sastanak u Općini Centar

Održan sastanak u Općini Centar

Kao dio aktivnosti koje se provode u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, a koji se implementira uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva, dana 08. 10. 2015. godine održan je sastanak u prostorijama Općine Centar (Kanton Sarajevo) između predstavnika pomenute Općine i Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC).

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.