mainlogo

Informacije

Kriminal se ne isplati

Kriminal se ne isplati

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u BiH-Ureda za vanjske i poslove Commonwealth-a (FCO) implementira projekt pod nazivom "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom". Ovaj projekt se realizira u saradnji sa strukovnim udruženjima sudija i tužilaca, kao i brojnim institucijama u Federaciji BiH koje su nadležne za provođenje Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom ("Službene novine Federacije BiH", br. 71/14).

Čitaj dalje

Realizovana radionica „Identifikacija djece u riziku i modeli sekundarne prevencije maloljetničkog prestupništva“

Realizovana radionica „Identifikacija djece u riziku i modeli sekundarne prevencije maloljetničkog prestupništva“

„Identifikacija djece u riziku i modeli sekundarne prevencije maloljetničkog prestupništva“ naziv je dvodnevne radionice održane 30. septembra i 01. oktobra 2015. godine, u organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC). Kao dio projekta „Pravda za svako dijete“, koji se provodi uz podršku UNICEF-a, radionica je organizovana u hotelu „Bjelašnica“ na Bjelašnici.

Čitaj dalje

Interaktivna radionica: „Identifikacija djece u riziku i modeli sekundarne prevencije maloljetničkog prestupništva“

Interaktivna radionica: „Identifikacija djece u riziku i modeli sekundarne prevencije maloljetničkog prestupništva“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF), u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, organizuju interaktivnu radionicu pod nazivom „Identifikacija djece u riziku i modeli sekundarne prevencije maloljetničkog prestupništva“. Učešće u radionici će uzeti pedagozi i socijalni radnici osnovnih i srednjih škola, kao i socijalni radnici iz centara za socijalni rad sa područja Kantona Sarajevo i grada Istočno Sarajevo. Radionica se održava 30. septembra i 01. oktobra 2015. godine, u hotelu „Bjelašnica“ na Bjelašnici (Sarajevo).

Čitaj dalje

Okrugli sto: „Maloljetničko pravosuđe u Bosni i Hercegovini: Duh novih zakonskih rješenja i izazovi u implementaciji“

Okrugli sto: „Maloljetničko pravosuđe u Bosni i Hercegovini: Duh novih zakonskih rješenja i izazovi u implementaciji“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovao je Okrugli sto na temu: „Maloljetničko pravosuđe u Bosni i Hercegovini: Duh novih zakonskih rješenja i izazovi u implementaciji“. Okrugli sto je organizovan u Sarajevu, u Hotelu „Sarajevo“, 22. septembra 2015. godine.

Čitaj dalje

Javno predstavljanje projekta „Pravda za svako dijete“ u realizaciji CPRC-a

Javno predstavljanje projekta „Pravda za svako dijete“ u realizaciji CPRC-a

U Sarajevu, u hotelu „Sarajevo“, 22. septembra 2015. godine, sa početkom u 11 časova, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovao je javno predstavljanje projekta „Pravda za svako dijete“, kojeg realizuje uz podršku UNICEF-a, Švicarske ambasade i Švicarske konfederacije i Švedske ambasade

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.