mainlogo

Informacije

Sastanak u Općini Ilijaš

Sastanak u Općini Ilijaš

U prostorijama Općine Ilijaš je 08.09.2015. godine održan sastanak predstavnika Općine i profesionalaca iz oblasti dječije zaštite sa područja pomenute općine. Sastanak je organizovan od strane Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u okviru projekta „Pravda za svako dijete“.

Čitaj dalje

Realizacija projekta pod nazivom „Uključivanje inspektora rada u referalne mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“

Realizacija projekta pod nazivom 
„Uključivanje inspektora rada u referalne mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), uz finansijsku podršku Američke ambasade u Sarajevu realizira projekat pod nazivom „Uključivanje inspektora rada u referalne (preporučene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“. Osnovni cilj projekta jeste da poboljša uspostavljanje državnog mehanizma zaštite i borbe protiv trgovine ljudima, putem uključivanja inspektora rada u regionalne monitoring timove, kako bi se omogućila saradnja i učešće u identificiranju, podršci i zaštiti žrtava trgovine ljudima, te uspostavila saradnja između nevladinih organizacija, inspektora rada i Državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima.

Čitaj dalje

Sastanak sa predstavnicima Općine Hadžići

Sastanak sa predstavnicima Općine Hadžići

U okviru aktivnosti na projektu „Pravda za svako dijete“, predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) su 02. septembra 2015. godine održali sastanak sa predstavnicima Općine Hadžići. Tom prilikom je prezentiran projekat i mogući oblici saradnje. Općina Hadžići u okviru svojih nadležnosti preduzima kontinuirane aktivnosti na polju primarne i drugih oblika prevencije maloljetničkog prijestupništva, ali i uopšte unaprjeđenja kvalitete života najmlađeg dijela populacije.

Čitaj dalje

Sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite sa područja opštine Stari Grad

Sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite sa područja opštine Stari Grad

Profesionalci iz škola, službe socijelne zaštite i policije sa područja opštine Stari Grad, 20. avgusta 2015. godine, održali su radni sastanak. Sastanak je organizovan od strane Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), a tema sastanka bila je implementacija Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016) i provedba Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Čitaj dalje

Sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite sa područja opštine Novo Sarajevo

Sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite sa područja opštine Novo Sarajevo

U cilju podrške primjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i podrške implementaciji Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016), Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovao je radni sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite, sa području opštine Novo Sarajevo. Sastanku održanom 19. avgusta 2015. godine, prisustvovali su predstavnici policije, organa starateljstva i predstavnici obrazovnih institucija.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.