mainlogo

Informacije

Naučno istraživanje o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini - Anketa - Pažnja!!!

Naučno istraživanje o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini - Anketa - Pažnja!!!

Poštovani građani BiH, molim vas da odvojite par minuta vašeg vremena i pažnje kako bi Vam predstavili jednu stvar od općeg (zajedničkog) interesa i važnosti, a u čijem pravilnom tretiranju ulogu i značaj ima cijela društvena zajednica. Naime, trenutno se u organizaciji Udruženja CPRC , i u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti/bezbjednosti BiH, a uz finansijsku podršku USAID-a u BiH, provodi naučno istraživanje o fenomenu trgovine ljudima u BiH. Jedna od ciljnih grupa je tzv. opća javnost, tj. građani, koji bi trebali pružiti neke osnovne odgovore koliko zapravo p(re)poznaju ovaj problem koji se dešava u našem vrlo bliskom okruženju u kojem živimo i radimo, i koji svakodnevno pogađa naše sugrađane širom BiH. Istraživanje se provodi putem anonimne online ankete za čije popunjavanje je potrebno svega par minuta. U tom smislu vas molim da odvojite tih par minuta i popunite anketu koju ćete naći na linku koji se nalazi iznad ove poruke. ONO ŠTO JE VAŽNO jeste da svoje prijatelje na Facebook-u ili na email kontaktnoj listi također zamolite da odgovore na ovu anketu. Rezultati istraživanja bi trebali biti poznati krajem ljeta ove godine, i vrlo rado ćemo vas o njima obavjestiti. Unaprijed hvala. CPRC Team

Čitaj dalje

Održana druga radionica za izradu Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo

Održana druga radionica za izradu Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo

17. aprila 2015. godine, u cilju izrade Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovao je sastanak Radnog tima profesionalaca. Radni tim, formiran u cilju sistematičnog reagovanja na probleme djece i mladih u sukobu sa zakonom na području grada Istočno Sarajevo, razmatrao je prvu verzija Akcionog plana.

Čitaj dalje

Obuka sudija i predstavnika drugih institucija Federacije BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Obuka sudija i predstavnika drugih institucija Federacije BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

U sklopu projekta „Jačanje kapaciteta institucija za provođenje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije“, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je održao i drugu početnu obuku pod nazivom „Obuka sudija i predstavnika drugih institucija Federacije BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“. Na obuci su pored sudija kantonalnih i općinskih sudova Federacije BiH učestvovali i predstavnici Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, Kantonalnog tužilaštva USK, Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i Regionalne Advokatske komore Bihać. Ovaj projekat se implementira uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u BiH - Ureda za vanjske i poslove Commonwealth-a (FCO).

Čitaj dalje

Posjeta Opštini Trnovo u okviru projekta „Pravda za djecu“

Posjeta Opštini Trnovo u okviru projekta „Pravda za djecu“

Predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u okviru projekta „Pravda za djecu“, dana 13.03.2015. godine, posjetili su opštinu Trnovo i održali radni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave, te opštinskim službama i ustanovama nadležnim za oblast dječije zaštite. Na radnom sastanku prezentirani su ciljevi i značaj projekta, kao i do sada implementirane i planirane aktivnosti u cilju njegove realizacije.

Čitaj dalje

Izvještaj o evaluaciji: Implementacija Općeg plana Vlade FBiH u borbi protiv korupcije

Izvještaj o evaluaciji: Implementacija Općeg plana Vlade FBiH u borbi protiv korupcije

Izvještaj je izrađen od strane Udruženja Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u okviru projekta „Podrška Vladi FBiH u antikorupcijskim aktivnostima putem izrade i implementacije operativnih antikorupcijskih planova i programa edukacije“.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.