mainlogo

Informacije

Održan sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom za Kanton Sarajevo

Održan sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom za Kanton Sarajevo

Tim za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom za Kanton Sarajevo održao je radni sastanak u svrhu implementacije Akcionog plana. Sastanku, koji je održan 03.08.2015. godine, prisustvovali su i predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC). Razmatrane su dosadašnje aktivnosti u cilju implementacije Akcionog plana, a koje su trebale biti poduzete od strane nadležnih ministarstava, javnih ustanova i svih opština u Kantonu Sarajevu.

Čitaj dalje

Održana dvodnevna interaktivna radionica „Prezentiranje preliminarnih rezultata istraživanja o trgovini ljudima u BiH“

Održana dvodnevna interaktivna radionica „Prezentiranje preliminarnih rezultata istraživanja o trgovini ljudima u BiH“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), i u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti/bezbjednosti BiH, i drugim nevladinim organizacijama implementira projekat pod nazivom „Pomoć Ministarstvu sigurnosti BiH u provedbi Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima 2013-2015.“ U sklopu pomenutog projekta, u periodu 15-16. juli 2015. godine, održana je dvodnevna interaktivna radionica pod nazivom "Prezentiranje preliminarnih rezultata istraživanja o trgovini ljudima u BiH" u hotelu „Terme“ – Ilidža.

Čitaj dalje

Pravda za svako dijete“ – Radni sastanak u Opštini Istočni Stari Grad

Pravda za svako dijete“ – Radni sastanak u Opštini Istočni Stari Grad

Projekat „Pravda za svako dijete“ kojeg Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) realizuje na području Kantona Sarajevo i Grada Istočno Sarajevo, pretpostavlja djelovanje i koordinaciju aktivnosti u svih 15 opština. 29. juna 2015. godine, u Opštini Istočni Stari Grad održan je radni sastanak predstavnika opštinskih službi nadležnih za pitanja dječije zaštite, predstavnika Grada Istočno Sarajevo i CPRC-a.

Čitaj dalje

Realizovana interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivičnih djela u praksi organa starateljstva“

Realizovana interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivičnih djela u praksi organa starateljstva“

U okviru projekta „Pravda za svako dijete", kojeg Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) implementira uz podršku UNICEF-a, 18. i 19. juna 2015. godine, realizovana je interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivičnih djela u praksi organa starateljstva“. Realizovana radionica okupila je uposlenike centara za socijalni rad sa područja grada Istočno Sarajevo i uposlenike opštinskih službi socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, a koji rade sa djecom u kontaktu sa zakonom. Osnovni cilj radionice bio je povećanje znanja o zakonima o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i razmjena iskustava u njihovoj provedbi, sa fokusom na ulogu organa starateljstva.

Čitaj dalje

Posjeta Opštini Pale i Opštini Sokolac u okviru projekta „Pravda za svako dijete“

Posjeta Opštini Pale i Opštini Sokolac u okviru projekta „Pravda za svako dijete“

Predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 15. juna 2015. godine, posjetili su Opštinu Pale i Opštinu Sokolac. Posjete su realizovane u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, podržanog od strane UNICEF-a. Na održanim sastancima prisustvovali su načelnici opština, predstavnici opštinskih službi nadležnih za pitanja dječije zaštite, kao i predstavnici Grada Istočno Sarajevo.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.