mainlogo

Informacije

Interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivičnih djela u praksi organa starateljstva“ – 18. i 19. juni 2015. godine

Interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivičnih djela u praksi organa starateljstva“ – 18. i 19. juni 2015. godine

U okviru projekta „Pravda za svako dijete“, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i UNICEF, organizuju interaktivnu radionicu pod nazivom „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivičnih djela u praksi organa starateljstva“.

Čitaj dalje

Realizovana interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivičnih djela“

Realizovana interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivičnih djela“

U cilju realizacije aktivnosti na projektu „Pravda za svako dijete", kojeg Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) implementira uz podršku UNICEF-a, 28. i 29. maja 2015. godine, realizovana je interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivičnih djela“.

Čitaj dalje

Interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivičnih djela“ – 28. i 29. maj 2015. godine

Interaktivna radionica „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivičnih djela“ – 28. i 29. maj 2015. godine

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i UNICEF, u okviru projekta „Pravda za djecu“, organizuju interaktivnu radionicu pod nazivom „Modeli uspješne primjene alternativnih mjera za maloljetne izvršioce krivičnih djela“.

Čitaj dalje

CPRC i Razvojni institut iz Vašingtona podržavaju primjenu alternativnih mjera u reakciji na prestupništvo djece i mladih

CPRC i Razvojni institut iz Vašingtona podržavaju primjenu alternativnih mjera u reakciji na prestupništvo djece i mladih

U cilj unapređenja uslova za primjenu alternativnih vidova reakcije na maloljetničko prestupništvo u gradu Istočno Sarajevo, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovao je sastanak sa predstavnicima Razvojnog Instituta iz Vašingtona (Institute for Development Impact) i predstavnicima lokalne zajednice. Na sastanku su razmatrane zakonodavne mogućnosti za primjenu alternativnih mjera, kapaciteti tijela nadležnih za zaštitu djece na lokalnom nivou, kao i spremnost organa lokale samouprave na aktivno učešće i podršku alternativnim programima.

Čitaj dalje

Posjeta Opštini Istočno Novo Sarajevo u okviru projekta „Pravda za djecu“

Posjeta Opštini Istočno Novo Sarajevo u okviru projekta „Pravda za djecu“

U okviru aktivnosti koje Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) provodi na projektu „Pravda za djecu“, 30. aprila 2015. godine, organizovan je sastanak u Opštini Istočno Novo Sarajevo. Pored načelnika opštine, sastanku su prisustvovali i načelnici sektora za društvene djelatnosti i sektora za finansije u opštinama Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža, kao i predstavnici Grada Istočno Sarajevo.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.