mainlogo

Informacije

Organizovan seminar za studente Univerziteta u Banjoj Luci

Organizovan seminar za studente Univerziteta u Banjoj Luci

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je zajedno sa Filozofskim fakultetom i Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci organizovao seminar za studente na temu „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“. Predavači, univerzitetski nastavnici i praktičari, govorili su o ovoj temi sa aspekta pedagogije, psihologije, socijalnog rada, prava i kriminologije.

Čitaj dalje

Okrugli stol „Zaštita djece na internetu“

Okrugli stol „Zaštita djece na internetu“

Čitaj dalje

KRIMINAL SE NE ISPLATI druga obuka u 2017. godini iz oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

KRIMINAL SE NE ISPLATI
druga obuka u 2017. godini iz oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

U periodu od 14-17. marta 2017. godine, Centar za istraživanje politike suprostavljanja kriminalitetu (CPRC) je na Vlašiću realizirao drugu obuku u ovoj godini na temu oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima. Kao i do sada, učešće na obuci su uzeli svi profesionalnci koji imaju zakonsku obavezu postupanja u okviru postupka za otkrivanje, osiguranje, privremeno oduzimanje, oduzimanje i upravljanje sa imovinom pribavljenom izvršenjem krivičnih djela (Tužilaštvo BiH, kantonalna tužilaštva Kantona Sarajevo, Unsko-sanskog kantona, kantonalni sudovi u Novom Travniku, Zenici i Sarajevu, općinski sudovi u Kiseljaku i Sarajevu, Federalna uprava policije FBiH, MUP-ovi Zeničko-dobojskog kantona, Srednjebosanskog kantona, Kantona Sarajevo, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom te Porezna uprava FBiH).

Čitaj dalje

Kanton Sarajevo: Počela implementacija Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom 2017-2019. godine

Kanton Sarajevo: Počela implementacija Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom 2017-2019. godine

Vlada Kantona Sarajevo na 75. sjednici održanoj 16. marta 2017. godine usvojila je novi Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom 2017 - 2019. godine, te tom prilikom donijela rješenje o imenovanju Tima za implementaciju navedenog akcionog plana. U zgradi Vlade Kantona Sarajevo 27. marta 2017. godine održan je prvi sastanak pomenutog Tima.

Čitaj dalje

Saradnjom svih društvenih subjekata do prevencije nepoželjnih oblika ponašanja mladih

Saradnjom svih društvenih subjekata do prevencije nepoželjnih oblika ponašanja mladih

U sali Općine Hadžići 10. marta 2017. godine je održan prvi sastanak Savjeta sigurnosti Općine Hadžići. Domaćin sastanka bio je Izet Koro, pomoćnik načelnika Službe za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica. Gospodin Koro je istakao važnost formiranja jednog takvog tijela, te naglasio kako će Općina aktivno učestvovati u pružanju pomoći i podršci rada Savjeta sigurnosti.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.