mainlogo

Informacije

Okrugli sto: "Novo anti-korupcijsko zakonodavstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine - očekivanja, izazovi i solucije".

Okrugli sto: "Novo anti-korupcijsko zakonodavstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine - očekivanja, izazovi i solucije".

Dana 07.10.2014 godine, u organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu i Fondacije Konrad Adenauer će se održati okrugli sto na temu "Novo anti-korupcijsko zakonodavstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine - očekivanja, izazovi i solucije".

Čitaj dalje

Radni sastanak na Jahorini

Radni sastanak na Jahorini

Centar za istraživanje politike kriminaliteta (CPRC) je 27. i 28.08.2014. godine na Jahorini u hotelu ''Lavina'' pod pokroviteljstvom organizacije Unicef, organizirao radni sastanak uže stručne grupe eksperata o “sekundarnim programima prevencije u slučajevima djece i mladih u sukobu sa zakonom u BiH" koji je fokusiranim na prevenciju u 16 općina iz Kantona Sarajevo i Grada Istočno Sarajevo.

Čitaj dalje

Održana radionica posvećena stručnom osposobljavanja sudija i tužilaca

Održana radionica posvećena stručnom osposobljavanja sudija i tužilaca

U periodu od 10. do 11. jula 2014. godine na Jahorini je održana radionica posvećena stručnom osposobljavanja sudija i tužilaca koje se bave djecom i maloljetnicima kao sudionicima krivičnog postupka. Radionica je organizirana od strane Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), uz podršku UNICEF-a i uz partnerstvo sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH (CEST FBiH).

Čitaj dalje

Nezaštićeno dijete je potencijalno nefunkcionalan čovjek, potencijalni napadač, ali i hronična žrtva

Nezaštićeno dijete je potencijalno nefunkcionalan čovjek, potencijalni napadač, ali i hronična žrtva

Nezaštićeno dijete je potencijalno nefunkcionalan čovjek, potencijalni napadač, ali i hronična žrtva. Na dvodnevnoj radionici održanoj u Neumu prof. dr. Elmedin Muratbegović novinarima je prezentirao "Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u BiH".

Čitaj dalje

Naučna konferencija o prekograničnom kriminalitetu - "Corruption, organised crime and criminal finances in Europe"

Naučna konferencija o prekograničnom kriminalitetu - "Corruption, organised crime and criminal finances in Europe"

U periodu 26-27.05, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu, u saradnji sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, je organizovao XV kolokvij/naučnu konferenciju o prekograničnom kriminalitetu pod naslovom "Corruption, organised crime and criminal finances in Europe".

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.