mainlogo

Informacije

Okrugli stol „Zaštita djece na internetu“ - Bihać

Okrugli stol „Zaštita djece na internetu“ - Bihać

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) će organizovati Okrugli stol pod nazivom „Zaštita djece na internetu“. Okrugli stol će biti održan 11. maja 2017. godine, u hotelu „Emporium“ u Bihaću, sa početkom u 10:00 sati.

Čitaj dalje

Evaluacija primjene Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika

Evaluacija primjene Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika

Evaluacijska radionica o primjeni „Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika“ održana je od 27. do 28. aprila 2017. godine, na Jahorini. Nakon nešto više od 2 mjeseca pilotiranja Programa u Kantonu Sarajevo i Istočnom Sarajevu, više od 50 profesionalaca iz škola, centara za socijalni rad i centara za mentalno zdravlje okupilo se na ovom događaju.

Čitaj dalje

Istočno Sarajevo osniva dnevni centar za djecu na koju djeluju faktori rizika

Istočno Sarajevo osniva dnevni centar za djecu na koju djeluju faktori rizika

Predstavnici Opštine Istočno Novo Sarajevo, opštinskog centra za socijalni rad, predstavnici UNICEF-a i CPRC-a, posjetili su prostorije namijenjene dnevnom centru za djecu na koju djeluju faktori rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja.

Čitaj dalje

Dvodnevna radionica „Primjena Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika“

Dvodnevna radionica „Primjena Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu i UNICEF, uz podršku naučnika iz oblasti pedagogije, psihologije, socijalnog rada, prava i kriminologije, te uz podršku profesionalaca iz škola, centara za socijalni rad i centara za mentalno zdravlje, u 2016. godini kreirao je program koji za cilj ima rano prepoznavanje faktora rizika od prestupničkog ponašanja kod djece u osnovnim i srednjim školama.

Čitaj dalje

Zaštita djece na internetu

Zaštita djece na internetu

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) realizovao je Okrugle stolove u Mostaru (10. aprila 2017. godine) i Trebinju (11. aprila 2017. godine) pod nazivom „Zaštita djece na internetu“. Navedeni događaji su implementirani u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, koji se realizira uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.