mainlogo

Informacije

CPRC - Održan sastanak pedagoga i psihologa sa područja Kantona Sarajevo

CPRC - Održan sastanak pedagoga i psihologa sa područja Kantona Sarajevo

U prostorijama Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 03. februara 2017. godine, održan je sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite sa područja Kantona Sarajevo. Sastanku su prisustvovali pedagozi i psiholozi iz osnovnih škola, te tom prilikom iznijeli svoje mišljenje o društveno neprihvatljivom ponašanju djece i mladih. Učesnici sastanka smatraju da je za pravilan razvoj i usmjeravanje djeteta neophodan zajednički rad svih, te veća komunikacija i koordinacija onih koji se kroz svakodnevni rad susreću sa djecom i njihovom porodicom.

Čitaj dalje

Jačanje saradnje između socijalnog i zdravstvenog sektora u preveniranju rizičnog ponašanja djece i mladih

Jačanje saradnje između socijalnog i zdravstvenog sektora u preveniranju rizičnog ponašanja djece i mladih

Zadnjih godina, za djecu i mlade s preprekama u odrastanju, različitim oblicima neprihvatljivog ponašanja i slično koristi se naziv „djeca u riziku“ i „mladi u riziku“. Pod tim pojmovima podrazumijevaju se, najčešće, djeca i mladi koji posjeduju set ponašanja, uzroka i posljedica koje za mladog čovjeka znače opasnost od negativnih događanja u budućnosti. Rizična ponašanja među djecom, mladima i odraslim u posljednje vrijeme su u ekspanziji, što je razlog za organiziranje šire društvene akcije na prevenciji i otklanjanju rizičnih ponašanja kroz osnaživanje i podršku pojedincu, te smanjivanje ili otklanjanje faktora rizika iz okoline.

Čitaj dalje

Faktori rizika od prestupničkog ponašanja djece će biti evidentirani i njima će se upravljati u Republici Srpskoj

Faktori rizika od prestupničkog ponašanja djece će biti evidentirani i njima će se upravljati u Republici Srpskoj

Identifikovati faktore rizike od društveno neprihvatljivog ponašanja djece prvi je korak ka upravljanju rizicima i njihovoj eliminaciji. To je način selekcije prioriteta na koje treba djelovati kada se želi prevenirati maloljetničko prestupništvo. U narednih 15 dana, više od 700 nastavnika u 16 osnovnih škola u Banja Luci, Bijeljini, Prijedoru i Istočnom Sarajevu proći će obuke u cilju adekvatnog pilotiranja programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika. Republički pedagoški zavod Republike Srpske i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) će pored početnih obuka osigurati i mentorstvo u provođenju ovog inovativnog programa u narednim mjesecima.

Čitaj dalje

Postupanje skrbničkih banaka i Društava za upravljanje fondovima u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje skrbničkih banaka i Društava za upravljanje fondovima u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Imovinska korist pribavljena krivičnim djelom sastoji se iz različitih oblika imovine, odnosno, stvari ili prava koje su stekli učinilac krivičnog djela ili povezane osobe. Ekspanzija tržišta kapitala i pojava novih oblika dematerijalizirane (finansijske) imovine, kao što su novčana sredstva na posebnim investicijskim računima, potraživanja, dionice, poslovni udjeli i udjeli u fondovima, te drugi oblici vrijednosnih papira, doveli su do toga da se ovi instrumenti sve više koriste kao "sigurna luka" za skrivanje nezakonito stečene imovine.

Čitaj dalje

Rano prepoznavanje faktora rizika - realizirane radionice u četiri srednje škole u Kantonu Sarajevo

Rano prepoznavanje faktora rizika - realizirane radionice u četiri srednje škole u Kantonu Sarajevo

Povećan broj djece u riziku u društvu svjedoči o nedostatku vizije, znanja primjene pravilnog i kvalitetnog odgoja na čovjeka, razumijevanja, volje, pozitivne namjere, svega onoga što je potrebno kako bi djeca i mladi stasali u mirne, sigurne, slobodne i cjelovite osobe. Sve više nasilja u školama, različite vrste ovisnosti, kao i različiti oblici kriminalnog ponašanja - odraz su nezadovoljstva, ljutnje, bijesa, nemoći, bijega od stvarnosti, razočaranja, nedostatka sigurnosti i ljubavi, osjećaja nezaštićenosti u najranijem dobu i tokom djetinjstva. Većina mladih ljudi koji vrše nasilje nad drugima i sami su bili žrtve nerazumijevanja, nedovoljne komunikacije, ignoriranja, psihičkog, fizičkog ili seksualnog nasilja i zlostavljanja. Nažalost, istraživanja su, najčešće, usmjerena na fenomene koji se pojavljuju, u ovim slučajevima kao posljedica, ne zahvaćajući pojedinačni problem u njegovoj cjelini. Tako se pažnja usmjerava samo na dijelove problema, ispuštajući važne uzročne veze, zanemarujući potrebu holističkog pristupa društvenom organizmu.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.