mainlogo

Informacije

Nasilje nije hrabrost

Nasilje nije hrabrost

Nasilje nad djecom je globalna pojava, posebno u zemljama koje ne pripadaju tzv. zapadnim zemljama i gdje se pogled na zlostavljanje djeteta može razlikovati. Kako su djeca potpuno ranjivi dio populacije, potrebno je poduzeti posebnu brigu za njihovu zaštitu.

Čitaj dalje

Smjernice za postupanje nadležnih institucija u postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Smjernice za postupanje nadležnih institucija u postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom je jedna od ključnih komponenti savremenih strategija kontrole kriminaliteta. Ono podrazumjeva zakonom uređen postupak koji će sa jedne strane osigurati da niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenju krivičnim djelom, te sa druge omogućiti efikasnu zaštitu prava na mirno uživanje imovine kao jednog od osnovnih ljudskih prava.

Čitaj dalje

Organizovan seminar za studente Univerziteta u Banjoj Luci

Organizovan seminar za studente Univerziteta u Banjoj Luci

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je zajedno sa Filozofskim fakultetom i Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci organizovao seminar za studente na temu „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“. Predavači, univerzitetski nastavnici i praktičari, govorili su o ovoj temi sa aspekta pedagogije, psihologije, socijalnog rada, prava i kriminologije.

Čitaj dalje

Okrugli stol „Zaštita djece na internetu“

Okrugli stol „Zaštita djece na internetu“

Čitaj dalje

KRIMINAL SE NE ISPLATI druga obuka u 2017. godini iz oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

KRIMINAL SE NE ISPLATI
druga obuka u 2017. godini iz oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

U periodu od 14-17. marta 2017. godine, Centar za istraživanje politike suprostavljanja kriminalitetu (CPRC) je na Vlašiću realizirao drugu obuku u ovoj godini na temu oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima. Kao i do sada, učešće na obuci su uzeli svi profesionalnci koji imaju zakonsku obavezu postupanja u okviru postupka za otkrivanje, osiguranje, privremeno oduzimanje, oduzimanje i upravljanje sa imovinom pribavljenom izvršenjem krivičnih djela (Tužilaštvo BiH, kantonalna tužilaštva Kantona Sarajevo, Unsko-sanskog kantona, kantonalni sudovi u Novom Travniku, Zenici i Sarajevu, općinski sudovi u Kiseljaku i Sarajevu, Federalna uprava policije FBiH, MUP-ovi Zeničko-dobojskog kantona, Srednjebosanskog kantona, Kantona Sarajevo, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom te Porezna uprava FBiH).

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.