mainlogo

Informacije

Rano prepoznavanje faktora rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja djece u Republici Srpskoj

Rano prepoznavanje faktora rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja djece u Republici Srpskoj

Stručni radnici i direktori deset osnovnih i srednjih škola iz Banje Luke, Bijeljine i Prijedora stekli su osnovna znanja o programu ranog prepoznavanja faktora rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja djece. Republički pedagoški zavod Republike Srpske (RPZ), 14. decembra 2016. godine, organizovao je radionicu u kojoj su učesnici mogli čuti detalje o načinu primjene, ciljevima i svrsi programa. Učesnici su kroz diskusiju istakli veliko zadovoljstvo kreiranim instrumentima i cijelom inicijativom. Tako su već na radionici planirane buduće aktivnosti u cilju pilotiranja ovog programa. Naime, RPZ će u januaru i februaru 2017. godine, organizovati 10 radionica za nastavnike u svih 10 škola, a od dana održavanja radionice započeti će i pilotiranje programa u konkretnoj školi.

Čitaj dalje

Sistemsko rješavanje ranog prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika

Sistemsko rješavanje ranog prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika

Odgoj je međudjelovanje generacija odraslih i generacija djece i mladih, odnosno stvaralački čin koji se ostvaruje kroz kvalitetnu komunikaciju i usku interakciju, polazeći od potreba odgajanika i odgajatelja i imajući kao konačni rezultat optimalan rast i razvoj ličnosti.

Čitaj dalje

Održana šesta po redu obuka u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima

Održana šesta po redu obuka u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima

Šesta obuka u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, održana je u periodu 07-10. novembra na Jahorini. Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizirao je ovu obuku u okviru projekta „Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“ koji finansira Vlada Velike Britanije.

Čitaj dalje

Planiraju se strateške aktivnosti za suprotstavljanje maloljetničkom prestupništvu u Kantonu Sarajevo (2017 - 2019.)

Planiraju se strateške aktivnosti za suprotstavljanje maloljetničkom prestupništvu u Kantonu Sarajevo (2017 - 2019.)

Ministarstva i institucije nadležne za oblast dječije zaštite i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa zakonom u Kantonu Sarajevo, zajedno sa predstavnicima lokalnih zajednica, održali su drugu radionicu sa ciljem finalizacije aktivnosti u izradi Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom. Ovim dokumentom predviđen je skup aktivnosti koje će se organizovano poduzimati u periodu od 2017. do 2019. godine. Sve aktivnosti su kreirane tako da budu mjerljive, specifične, ostvarive i realistične za implementaciju u vremenu koje je predviđeno za njihovu realizaciju.

Čitaj dalje

Postupanje Zemljišnoknjižnih ureda u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje Zemljišnoknjižnih ureda u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Finansijske istrage, privremenu blokadu imovine i izvršenje presuda o trajnom oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom nemoguće je realizirati bez postojanja odgovarajućih registara nepokretne i pokretne imovine koji se vode kod nadležnih institucija.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.