mainlogo

Informacije

Postupanje skrbničkih banaka i Društava za upravljanje fondovima u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje skrbničkih banaka i Društava za upravljanje fondovima u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Imovinska korist pribavljena krivičnim djelom sastoji se iz različitih oblika imovine, odnosno, stvari ili prava koje su stekli učinilac krivičnog djela ili povezane osobe. Ekspanzija tržišta kapitala i pojava novih oblika dematerijalizirane (finansijske) imovine, kao što su novčana sredstva na posebnim investicijskim računima, potraživanja, dionice, poslovni udjeli i udjeli u fondovima, te drugi oblici vrijednosnih papira, doveli su do toga da se ovi instrumenti sve više koriste kao "sigurna luka" za skrivanje nezakonito stečene imovine.

Čitaj dalje

Rano prepoznavanje faktora rizika - realizirane radionice u četiri srednje škole u Kantonu Sarajevo

Rano prepoznavanje faktora rizika - realizirane radionice u četiri srednje škole u Kantonu Sarajevo

Povećan broj djece u riziku u društvu svjedoči o nedostatku vizije, znanja primjene pravilnog i kvalitetnog odgoja na čovjeka, razumijevanja, volje, pozitivne namjere, svega onoga što je potrebno kako bi djeca i mladi stasali u mirne, sigurne, slobodne i cjelovite osobe. Sve više nasilja u školama, različite vrste ovisnosti, kao i različiti oblici kriminalnog ponašanja - odraz su nezadovoljstva, ljutnje, bijesa, nemoći, bijega od stvarnosti, razočaranja, nedostatka sigurnosti i ljubavi, osjećaja nezaštićenosti u najranijem dobu i tokom djetinjstva. Većina mladih ljudi koji vrše nasilje nad drugima i sami su bili žrtve nerazumijevanja, nedovoljne komunikacije, ignoriranja, psihičkog, fizičkog ili seksualnog nasilja i zlostavljanja. Nažalost, istraživanja su, najčešće, usmjerena na fenomene koji se pojavljuju, u ovim slučajevima kao posljedica, ne zahvaćajući pojedinačni problem u njegovoj cjelini. Tako se pažnja usmjerava samo na dijelove problema, ispuštajući važne uzročne veze, zanemarujući potrebu holističkog pristupa društvenom organizmu.

Čitaj dalje

Program prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika - Srednje škole

Program prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika - Srednje škole

U naredna četiri dana planirano je da se održi četiri radionice za primjenu eksperimentalne faze Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika, u ukupno četiri srednje škole (Srednja Građevinsko-geodetska škola; Srednja škola metalskih zanimanja; Međunarodna srednja škola; Prva gimnazija) na području Kantona Sarajevo.

Čitaj dalje

Postupanje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u postupku za osiguranje imovinske koristi

Postupanje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u postupku za osiguranje imovinske koristi

U toku postupka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, Sud može na prijedlog tužilaštva u svim fazama ovog postupka odrediti mjere osiguranja i/ili privremenog oduzimanja imovine kako bi se buduće potraživanje Federacije BiH moglo ostvariti na blagovremen i efikasan način. Ova vrsta privremenih mjera osiguranja može se sastojati u blokadi i/ili zapljeni imovine, zavisno od toga da li se svrha osiguranja može postići samo upisom mjere osiguranja u odgovarajuće registre imovine (ZK uredi, Registar vrijednosnih papira, registri motornih vozila, plovila i letjelica, registar zaloga i dr.) ili je potrebno da se uspostavi i fizička kontrola nad imovinom do konačne odluke suda.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.