mainlogo

Naučna istraživanja

Naučna istraživanja u okviru Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) se provodi na osnovu programa istraživanja CPRC-a.

saznaj više

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) provodi naučna i „policy“ istraživanja u saradnji sa domaćim i inostranim partnerima iz vladinog sektora i organizacijama civilnog društva

saznaj više

Naučne i stručne konferencije

organizacija naučnih i stručnih konferencija te aktivno sudjelovanje članova Centra u naučnim i stručnim konferencijama

Objavljivanje naučnih i stručnih radova

saznaj više

Hi, your javascript is off..!! for optimal results on this site please enable javascript in your browser

Udruženje Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je osnovano 2007. godine. CPRC je nezavisno, samostalno, neprofitno, nestranačko udruženje slobodno udruženih građana. Upisano je u Registar udruženja Ministarstva pravde BiH pod registarskim brojem 625 knjiga I Registra, sa danom 11.10.2007. godine. CPRC ima slobodu djelovanja na cijelom području Bosne i Hercegovine

 

Felix Qui Potuit Rerum Cognoscere Causas

Happy Is He Who Can Discover The Causes Of Things

Publius Vergilius Maro

Hi, your javascript is off..!! for optimal results on this site please enable javascript in your browser