U Isto?nom Sarajevu demonstriran održiv sistem koordinacije aktivnosti u suprotstavljanju maloljetni?kom prestupništvu

Profesionalci koji u gradu Isto?no Sarajevo rade u oblasti dje?ije zaštite, uz podršku UNICEF-a i CPRC-a, danas su pokazali da postoji održiv sistem koordinacije aktivnosti u suprotstavljanju maloljetni?kom prestupništvu. Naime, tim profesionalaca je još 2015. godine izradio Akcioni plan prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera (2015-2017). Nakon njegovog usvajanja, ovaj multisektorski Tim kontinuirano je održavao sastanke u cilju pra?enja implementacije aktivnosti.
Danas, 30. septembra 2016. godine, u zgradi Skupštine Grada Isto?no Sarajevo, održan je sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera (2015-2017). Na sastanku su razmatrane do sada implementirane aktivnosti, te je napravljen operativni plan za realizaciju aktivnosti koje predstoje. Na taj na?in doprinijelo se planskom pristupu u rješavaju konkretnih izazova koji se javljaju u realizaciji pojedinih aktivnosti. Za neke od njih potrebna su i donatorska sredstva. Kako bi do njih došli, ?lanovi Tima ?e razviti prijedloge manjih projekta i njima aplicirati ka potencijalnim donatorima.
Sastanak je podržan od strane Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, kroz projekat „Pravda za svako dijete“. Ovaj projekat se implementira u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.