Sportom protiv maloljetni?kog prijestupništva

„Zdrav duh u zdravom tijelu“ je projekat Savjeta sigurnosti Op?ine Novi Grad koji se odnosi na sportske aktivnosti koje stimulušu solidarnost i zdrav takmi?arski duh, kroz druženje, igru, rekreaciju i razgovor, ali prije svega kao segment zdravog odgoja i prevencije drugih negativnih socioloških pojava. Srednjoškolci iz Elektrotehni?ke škole i osnovci iz škole „Aleksa Šanti?“ u Sarajevu u?estvovali su u sportskom sadržaju manifestacije koja se održala u sportsko-rekreacionom centaru “SRCE” u Bu?a Potoku na podru?ju Op?ine Novi Grad, 07.10.2016. godine.
Cilj ove manifestacije jeste borba protiv maloljetni?kog prijestupništva, odnosno preventivni savjeti kako da se bavljenjem sportom pobijedi maloljetni?ko prijestupništvo. Uz prezentaciju sportskih sadržaja bila je uprili?ena dodjela poklona, kao i zakuska za mnogobrojne u?enike i goste.
Predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu prisustvovali su nevedenom doga?aju u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizira uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.