Osnivanje Dnevnog centra za djecu u riziku i djecu u kontaktu sa zakonom u Istočnom Sarajevu

Osnivanje Dnevnog centra za djecu u riziku i djecu u kontaktu sa zakonom u Istočnom Sarajevu Kako bi djelovali u najboljem interesu djeteta, profesionalci iz oblasti dječije zaštite sa područja grada Istočno Sarajeva, 2015. godine, planirali su formiranje dnevnog centra za djecu u riziku i djecu u sukobu sa zakonom. Iako se na ovoj aktivnosti iz Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera radi već duže vremena, ona će biti realizovana početkom 2017. godine.
Dnevni centar će biti formiran na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo, a korisnici će biti djeca iz svih šest opština Grada. Tako će svi nadležni organi starateljstva pružiti podršku radu dnevnog centra.
Predstavnici CPRC-a i profesionalci iz oblasti dječije zaštite obišli su prostorije budućeg dnevnog centra, koji će se prostirati na skoro 150 m2 korisnog prostora. Ove prostorije su smještene u neposrednoj blizini parka za rekreaciju, a prema riječima profesionalaca to će biti dodatne mogućnosti za planiranje i realizaciju programa za korisnike.
Prostor za dnevni centar je osigurala Opština Istočno Novo Sarajevo, a njegov početni rad ce biti podržan kroz projekat „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.