„Znaju li roditelji šta im djeca rade na internetu?“

U cilju realizacije Okruglih stola pod nazivom „Zaštita djece na Internetu“, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je uspješno održao okrugle stolove u Tuzli i Bijeljini 18. i 19. maja 2017. godine.

Nakon dva uvodna izlaganja pod naslovom „Štetna ponašanja na internetu – rezultati ISRD istraživanja“ i "Mjere prevencije i reakcije – zaštita djece na Internetu", vođene su veoma konstruktivne i sadržajne diskusije u vezi problematike prijestupničkog ponašanja učenika a posebno štetnih ponašanja u korištenju interneta i informacionih tehnologija. Osnovni zaključci se mogu svesti kroz nekoliko teza i to: neophodno je posvetiti mnogo više pažnje o pitanjima zaštite djece na internetu u svim segmentima odgojno-obrazovnog procesa u školama; potrebno je upoznati i edukovati roditelje, zatim druge nastavnike, učenike i rukovodstva i tijela škola o ovom problemu; nadležne državne institucije i ministarstva posebno moraju kritički razmotriti fond sati kao i sadržaje predmeta iz oblasti informatike te u smislu ulaganja u ovu oblast imati mnogo više senzibiliteta.

Svi učesnici su veoma pozitivno ocijenili temu i sadržaj okruglog stola te istakli da smatraju da je potrebno nastaviti sa edukacijom u ovoj oblasti kako bi pitanje zaštite djece na internetu bilo ravnomjernije raspoređeno na sve društvene segmente odgoja i obrazovanja.

Kako se želi obuhvatiti veći dio Bosne i Hercegovine, te o pomenutoj temi diskutovati sa što više nastavnika informatike, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu će organizirati još jedan Okrugli stol sa istom temom u Sarajevu 26. maja 2017. godine u hotelu „Sarajevo“. Cilj ovih Okruglih stolova je da se unaprijedi sistem prepoznavanja i zaštita djece da ne bi postali žrtve ili izvršitelji zloupotreba putem informaciono komunikacionih tehnologija. Također, u narednom periodu planirano je da se organiziraju događaji istog sadržaja u Banja Luci i u Istočnom Sarajevu.

Navedeni događaji su organizovani u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizira uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.