Sastanak Radne grupe Istočno Sarajevo

U zgradi Skupštine Grada Istočno Sarajevo, 07. juna 2017. godine, održan je sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera (2015-2017). Na sastanku je razmatrano o osnivanju i budućem radu Dnevnog centra, koji će biti uspostavljen na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo, a čiji korisnici će biti djeca iz svih šest opština grada Istočno Sarajevo. Također je razmatrano i i pravnom statusu Dnevnog centra kao i razne mogućnosti njegovog financiranja.

Prostor za dnevni centar je osigurala Opština Istočno Novo Sarajevo, a njegov početni rad će biti podržan kroz projekat „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.