„Pravda za svako dijete“ jača u Istočnom Sarajevu: Sve je veći broj realizovanih aktivnosti iz Akcionog plana

Kao nastavak prethodnog sastanka Radnog tima za implementaciju Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u Gradu Istočno Sarajevo (2015-2017), na sastanku od 13. juna 2017. godine diskutovalo se o predstojećem uspostavljanju i radu Dnevnog centra za djecu u riziku i djecu u sukobu sa zakonom. Nakon ovog sastanka, koji je održan u zgradi Skupštine Grada Istočno Sarajevo, učesnici su posjetili prostorije budućeg Dnevnog centra. Pored članova Radnog tima i predstavnika CPRC –a, sastanku su prisustvovali predstavnici razvojnog instituta „Franco Bettoli“. Ova organizacije podržaće implementaciju pomenutog Akcionog plana.

Sastanak je realizovan u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.