Održan sastanak Radnog tima u Istočnom Sarajevu

Tim za implementaciju Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera (2015-2017) održao je sastanak 15. septembra 2017. godine. Na sastanku, u zgradi Skupštine Grada Istočno Sarajevo, diskutovalo se o uspostavljanju i radu Dnevnog centra za djecu u riziku i djecu u sukobu sa zakonom. Korisnici Dnevnog centra će biti djeca iz svih šest opština grada Istočno Sarajevo, opština Istočno Novo Sarajevo je osigurala i prostorije za rad dnevnog centra. Početni rad će biti podržan kroz projekat „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

Pored ove teme, tim je na sastanku razmatrao plan budućih aktivnostima iz Akcionog plana. Koncem godine, Akcioni plan ističe, pa Radni tim razmatra najbolje rješenje za novi akcioni plan u oblasti zaštite djece.