PROMOCIJA PRIRUČNIKA ZA RODITELJE/STARATELJE

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) 17. oktobra 2017. godine u Hotelu „Sarajevo“ u Sarajevu sa početkom u 12:30h će organizirati promociju priručnika za roditelje/staratelje pod nazivom „Zaštita i postupanje sa djecom u sukobu sa zakonom kroz alternativu krivičnom postupku i krivičnoj sankciji“.

Navedenu promociju priručnika CPRC će provesti u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizira uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.