Predstavljeni rezultati ISRD3 studije u Tuzli

Okruglom stolu pod nazivom „Obim i struktura maloljetničkog prestupništva: Rezultati ISRD 3 studije“ koji je održan u Tuzli, prisustvovali su predstavnici javnih ustanova relevantnih za oblast dječije zaštite i predstavnici škola koje su učestvovale u provedenom istraživanju. Na navedenom okruglom stolu Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) predstavio je osnovne rezultate ISRD3 Studije provedene u 49 osnovnih škola u BiH, na uzorku od preko 3.000 ispitane djece.

Događaj je organizovan 18. septembra 2017 godine u restoran „Royal“ u Tuzli u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizira uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.