Strateskim planiranjem do boljeg
upravljanja granicama, migracijama i azilom

Predmetom jedne od tacaka poglavlja 24. u procesu pridruzivanja EU je osiguravanje efikasne kontrole granica, upravljanje migracijama i jacanje postupaka za davanje azila. Krajem maja 2019. godine Evropska komisija je dala misljenje o zahtjevu BiH za clanstvo u EU. Da bi se postupilo po prioritetima na kojima BiH mora raditi u procesu pridruzivanja, potrebno je donijeti Akcioni plan koji bi definirao strateski i operativni pristup ispunjavanja prioriteta po kriterijima i pregovarackim poglavljima. Predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Sluzbe za poslove sa strancima i Granicne policije BiH revidirali su i usaglasili prijedlog mjera za dio Akcionog plana koji se odnosi na imigracije, azil i granice. Akcioni plan je dostavljen Direkciji za evropske integracije koja ?e tekst pregledati, dostaviti eventualne komentare, te na kraju procesa, poslati Vijecu ministara BiH na usvajanje.

Akcioni plan je realiziran u okviru projekta "Podrska efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH", koji podrzava Ambasada Svicarske u BiH.