Modernizacija postupka utvrdjivanja identiteta i registracije stranaca u Bosni i Hercegovini

Biometrija je danas siroko primjenjivana tehnika utvr?ivanja identiteta i biljezenja bitnih fizickih karakteristika ljudi, koja je od velike vaznosti i za obradu zahtjeva trazilaca azila, migranata i stranaca. Nakon dugo vremena, Bosna i Hercegovina (BiH) ce dobiti informacioni sistem koji ce omoguciti pouzdanu, sigurnu i pravovremenu registraciju razli?itih kategorija stranaca (u postupku utvrdjivanja identiteta, za izdavanje viza, za odobrenje i produzenje stalnog boravka, itd.), odnosno trazilaca azila i drugih, te razmjenu takvih podataka na nacionalnoj i medunarodnoj razini (npr. EuroDac za trazioce azila). S ovim u vezi, Ministarstvo sigurnosti/bezbjednosti BiH i agencije u okviru Ministarstva izradili su tehnicku specifikaciju za integraciju biometrijskog modula u Informacioni sistem za migracije (ISM). Spomenuto je ukljucivalo izradu tehnicke specifikacije, procjenu trodkova i istrazivanje trzidta prema tzv. PRAG pravilima (Prakticni vodic kroz procedure ugovaranja pomoci EU trecim zemljama).

Pored ispunjavanja zakonskih obaveza (Zakon o strancima i Zakon o azilu), sveobuhvatni i automatski prikupljeni i pohranjeni podaci iz ISM-a koristit ce se i u radu drugih tijela za provedbu zakona, obavjestajnih i drugih institucija u BiH, ali i za saradnju sa drugim agencijama izvan BiH (Interpol, Frontex, EUROPOL, SELEC, itd.). Primjena u praksi omogucuje institucijama da imaju siru sliku i sve relevantne podatke dok provode svoje aktivnosti i koordiniranje sa drugim akterima kako bi ucinkovitije kontrolirali migracije.

Na temelju specifikacije, Evropska komisija ce podrzati izgradnju i integraciju biometrijskog modula u ISM putem sredstava IPA 2017 (2,5 miliona eura).

Unapredjenje ISM-a i izrada specifikacije za biometrijski modul ISM-a realizirani su u okviru projekta "Podrska efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH" koji implementira Ministarstvo sigurnosti/bezbjednosti BiH i kojeg podrzava Vlada Svicarske u okviru Partnerstva u migracijama izmedju dvije zemlje, uz tehnicku podrsku Centra za istrazivanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC).