Okrugli sto: "Novo anti-korupcijsko zakonodavstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine - oc?ekivanja, izazovi i solucije".

Okrugli sto:

Dana 07.10.2014 godine, u organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu i Fondacije Konrad Adenauer ?e se održati okrugli sto na temu "Novo anti-korupcijsko zakonodavstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine - oc?ekivanja, izazovi i solucije".
Okrugli sto ?e se održati u Sve?anoj sali sali Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Kampus Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8/III sa po?etkom u 10.00 h.