Prezentacija rezultata projekta

U sarajevskom hotelu “Europe”, održana je prezentacija rezultata projekta i edukacija kontakt osoba za provo?enje plana u organizaciji Tima za monitoring i koordinaciju provo?enja Op?eg plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije. Projekt implementira Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu u saradnji sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine i uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije