Seminar „Antikorupcijski planovi kao instrument borbe protiv korupcije“ poha?alo 36 državnih službenika sa federalnog nivoa vlasti

Ju?er održani seminar na temu „Antikorupcijski planovi kao instrument borbe protiv korupcije" poha?alo je 36 državnih službenika iz organa uprave Federacije BiH. Seminar je održan u Sarajevu u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH, a u okviru realizacije aktivnosti iz Protokola o suradnji Vlade FBiH i Centra za istraživanje politika suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC). Polaznicima seminara se obratila i Edita Kalajdži?, sekretarka Vlade Federacije BiH koja je naglasila važnost antikorupcijskih planova u borbi protiv korupcije, te ukratko prezentirala poteze koje poduzima Vlada FBiH u borbi protiv korupcije. Predava?i na seminaru su bili dr. Darko Datzer i dr. Eldan Mujanovi?.