Realizovana radionica „Identifikacija djece u riziku i modeli sekundarne prevencije maloljetni?kog prestupništva“

„Identifikacija djece u riziku i modeli sekundarne prevencije maloljetni?kog prestupništva“ naziv je dvodnevne radionice održane 30. septembra i 01. oktobra 2015. godine, u organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC). Kao dio projekta „Pravda za svako dijete“, koji se provodi uz podršku UNICEF-a, radionica je organizovana u hotelu „Bjelašnica“ na Bjelašnici.
Osnovni cilj radionice bio je kreiranje indikatora za prepoznavanje „djece u riziku“ i indikatora snaga za smanjenje rizika u kojem se odre?ena djeca nalaze. Tako?e, zajedno sa osobama koje rade u oblasti dje?ije zaštite, bilo je potrebno identifikovati osnovne elemente potencijalnih programa za upravljanje rizicima – programa sekundarne prevencije. Naime, na radionici su u?estvovali pedagozi i socijalni radnici osnovnih i srednjih škola i socijalni radnici iz centara za socijalni rad, koji svoje profesionalne aktivnosti obavljaju na podru?ju Kantona Sarajevo i grada Isto?no Sarajevo.
U ostvarenju ciljeva radionice izuzetno su doprinijeli eksperti iz oblasti maloljetni?kog prestupništva, profesori sa Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Sarajevu. Pored nau?ne dimenzije, profesionalci iz Banjaluke sa dugogodišnjim iskustvom u primjeni modela sekundarne prevencije maloljetni?kog prestupništva, omogu?ili su detaljno razmatranje primjenjivosti odnosnih instrumenata i programa.
Interaktivni rad na radionici, sa zna?ajnom primjesom nau?nog pristupa, rezultirao je kreiranjem prve verzije indikatora za procjenu rizika u kojem se djeca nalaze i procjenu snaga za smanjenje prepoznatih rizika. Finalizacijom ovog dokumenta o?ekuje se stvaraje instrumenta za profesionalce koji ?e omogu?iti jedinstven na?in prikupljanja relevantnih podataka, te na osnovu toga kreiranje individualnih planova upravljanja rizicima. Individualni planovi trebaju biti zasnovani na jedinstvenim na?elima i minimumu zajedni?kih obilježja, zaklju?ak je sa radionice.
CPRC i UNICEF nastavljaju sa radom na razvijanju instrumenata i programa sekundarne prevencije maloljetni?kog prestupništva. Razvijeni programi ?e biti pilotirani na odabranim podru?jima u Kantonu Sarajevo i gradu Isto?no Sarajevo.