Petnaesti prekograni?ni "Crime Colloquium" ?e biti održan u Sarajevu

Petnaesti prekograni?ni "Crime Colloquium" ?e biti održan u Sarajevu u periodu od 25. do 27. maja 2014. godine, a u organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu.