“Djeca u kontaktu sa zakonom“: Napredni interaktivni trening

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 10. i 11. decembra 2015. godine, u hotelu „Lavina“ na Jahorini, organizovati ?e doga?aj pod nazivom: „Djeca u kontaktu sa zakonom: Napredni interaktivni trening“. Osnovni cilj ovog doga?aja je obuka profesionalaca pravosudnih i vanpravosudnih organa sa podru?ja Kantona Sarajevo i grada Isto?no Sarajevo i razmjena dobrih praksi u primjeni zakon? o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi?nom postupku. Interaktivni trening se realizuje u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, koji se provodi uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.