mainlogo

Podrška Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u antikorupcijskim aktivnostima putem izrade i implementacije operativnih antikorupcijskih planova i programa edukacije

Federalna vlada prihvatila je danas Izvještaj o rezultatima primjene akcijskog plana - Općeg plana za borbu protiv korupcije, usvojenom na 48. sjednici održanoj 8. maja 2012. godine.

Tim za monitoring i koordinaciju provedbe Općeg plana je zaključio Protokol o suradnji sa Centrom za istraživanje politike suprotstavlajnja kriminalitetu (CPRC), što je predstavljalo konkretizaciju dogovora postignutog između veleposlanika Velike Britanije u BiH i premijera FBiH. CPRC je, u suradnji sa Agencijom za državnu službu FBiH, izvršio sve pripreme za održavanje seminara na temu borbe protiv korupcije. Na inicijativu Tima, 37 federalnih institucija odredilo je koordinatore za predstojeće aktivnosti u cilju provođenja Općeg plana. Svoje planove za borbu protiv korupcije donijelo je 13 federalnih institucija. CPRC u suradnji sa Agencijom za državnu službu FBiH planira održavanje obuka, kako je za sada planirano, u periodima od svaka dva mjeseca, a konačni plan će biti utvrđen naknadno. Tim se obraćao Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije s ciljem usklađenog postupanja u provedbi javnih politika suprotstavljanja korupciji. Predstavnik Tima, na poziv direktora Agencije, sudjelovao je na radionici "Mogućnost suradnje institucija zaduženih za prevenciju korupcije i nevladinih organizacija u BiH".(izvor: www.dnevniavaz.ba)

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.