mainlogo

Informacije

Bosna i Hercegovina korak dalje ka integrisanom upravljanju granicama

Bosna i Hercegovina korak dalje ka integrisanom upravljanju granicama

Ministarstvo sigurnosti/bezbjednosti BiH i Granična policija BIH izradili su tehnički dizajn i specifikaciju za uspostavu sistema video nadzora na 59 međunarodnih graničnih prijelaza. Sistem video nadzora će poboljšati razmjenu informacija i integrisano upravljanje granicom na međunarodnim graničnim prijelazima, koji je preporučen i Šengenskim katalogom.

Čitaj dalje

Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima

Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima

Centar za istraživanje politike suprotstavljana kriminalitetu dana 14.9.2018. godine organizovao je jednodnevnu radionicu za predstavnike opštinskih centara socijalnog rada i centara mentalnog zdravlja u sklopu realizacije projekta ,,Pravda za svako dijete” koji je podržan od strane organizacije UNICEF. Tema radionice bila je ,,Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima”.

Čitaj dalje

Izrada Pravilnika o referalnom mehanizmu podrške djeci (učenicima) u riziku u školama Kantona Sarajevo

Izrada Pravilnika o referalnom mehanizmu podrške djeci (učenicima) u riziku u školama Kantona Sarajevo

Nakon uspješne realizacije aktivnosti A.1.5 Izrada i održavanje devet (9) treninga za referalne mehanizme, konstruiranih u 9 općina Kantona Sarajevo (CSR, CMZ, treneri, mentori) u prvom kvartalu projekta, a koje je podrazumijevalo održavanje devet treninga i rad sa stručnim službama zajednice i škola na temu rada sa djecom u riziku.

Čitaj dalje

Osnovne terapijske vještine u planu oporavka djeteta

Osnovne terapijske vještine u planu oporavka djeteta

U organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), dana 27 i 28.06.2018.godine. u prostorijama hotela „Sarajevo“ u Sarajevu održane su zadnje dvije radionice u okviru modula „OSNOVNE TERAPIJSKE VJEŠTINE U PLANU OPORAVKA DJETETA“. Edukacijski program u trajanju od četiri dana, utemeljen je na iskustvima i znanju psihijatrije i integrativne psihoterapije razvojne dobi koja uključuje multidisciplinarnu dijagnostiku i tretman dječjih i adolescentnih emocionalnih problema i problema ponašanja, (traumatizirane, zlostavljane i zanemarene djece), usklađen sa evropskim standardima, primjerom dobre prakse u radu sa djecom i mladima, etičkim kodeksom i Konvencijom o pravima djece.

Čitaj dalje

Prijem ranjivih kategorija tražilaca azila

Prijem ranjivih kategorija tražilaca azila

Predstavnici institucija nadležnih za poslove migracije, azila i upravljanje granicom, koji se direktno bave prijemom ranjivih kategorija tražilaca azila, zajedno sa nevladinim sektorom učestvovali su u jednodnevnoj obuci koja se bavila pojmom, procedurama prijema i mjerama podrške ranjivih kategorija tražilaca azila, s posebnim osvrtom na žrtve trgovine ljudima kao ranjivim kategorijama u miješanim migracionim tokovima.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.