mainlogo

Informacije

JAVNI KONKURS ZA IZBOR PREDAVAČA NA PROJEKTU „PRAVDA ZA SVAKO DIJETE“

JAVNI KONKURS ZA IZBOR PREDAVAČA NA PROJEKTU „PRAVDA ZA SVAKO DIJETE“

Pozicija: Predavač na projektu „Pravda za svako dijete“

Čitaj dalje

UVOĐENJE BIOMETRIJE ZA STRANE DRŽAVLJANE

UVOĐENJE BIOMETRIJE ZA STRANE DRŽAVLJANE

U prethodnom periodu se u oblasti kontrole granica, migracija i azila realiziralo mnogo, u značajnoj mjeri zahvaljujući aktivnostima Ministarstva sigurnosti BiH i Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), u saradnji sa nadležnim institucijama, a uz podršku Vlade Švicarske kroz projekat „Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u Bosni i Hercegovini“.

Čitaj dalje

Radni sastanak sa direktorima osnovnih škola Kantona Sarajevo "Sistem ranog prepoznavanja rizičnih ponašanja učenika i prateći referalni mehanizmi – podrška djeci u riziku"

Radni sastanak sa direktorima osnovnih škola Kantona Sarajevo "Sistem ranog prepoznavanja rizičnih ponašanja učenika i prateći referalni mehanizmi – podrška djeci u riziku"

U okviru realizacije projekta Pravda za svako dijete, u Sarajevu je 11.3.2019. godine održan radni sastanak sa direktorima osnovnih škola Kantona Sarajevo. Tema ovog sastanka bio je „Sistem ranog prepoznavanja rizičnih ponašanja učenika i prateći referalni mehanizmi – podrška djeci u riziku“.

Čitaj dalje

IX sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017–2019. godine

IX sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017–2019. godine

prostorijama Vlade Kantona Sarajevo 12. februara 2019. godine održan je IX sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017 – 2019. godine.

Čitaj dalje

Uključivanje u rad, bez naknade, u korist lokalne zajednice ili humanitarnih organizacija izrečene maloljetnim počiniocima krivičnih djela

Uključivanje u rad, bez naknade, u korist lokalne zajednice ili humanitarnih organizacija izrečene maloljetnim počiniocima krivičnih djela

U okviru realizacije projekta Pravda za svako dijete, u Sarajevu je 11. februara održana jednodnevna radionica na temu „Uključivanje u rad, bez naknade, u korist lokalne zajednice ili humanitarnih organizacija izrečene maloljetnim počiniocima krivičnih djela“.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.