mainlogo

Informacije


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/cprc/public_html/novosti.php on line 136

Modernizacija postupka utvr?ivanja identiteta i registracije stranaca u Bosni i Hercegovini

Modernizacija postupka utvr?ivanja identiteta i registracije stranaca u Bosni i Hercegovini

Biometrija je danas široko primjenjivana tehnika utvr?ivanja identiteta i bilježenja bitnih fizi?kih karakteristika ljudi, koja je od velike važnosti i za obradu zahtjeva tražilaca azila, migranata i stranaca. Nakon dugo vremena, Bosna i Hercegovina (BiH) ?e dobiti informacioni sistem koji ?e omogu?iti pouzdanu, sigurnu i pravovremenu registraciju razli?itih kategorija stranaca (u postupku utvr?ivanja identiteta, za izdavanje viza, za odobrenje i produženje stalnog boravka, itd.), odnosno tražilaca azila i drugih, te razmjenu takvih podataka na nacionalnoj i me?unarodnoj razini (npr. EuroDac za tražioce azila).

ÄŚitaj dalje

Strateškim planiranjem do boljeg upravljanja granicama, migracijama i azilom

Strateškim planiranjem do boljeg
upravljanja granicama, migracijama i azilom

Predmetom jedne od ta?aka poglavlja 24. u procesu pridruživanja EU je osiguravanje efikasne kontrole granica, upravljanje migracijama i ja?anje postupaka za davanje azila. Krajem maja 2019. godine Evropska komisija je dala mišljenje o zahtjevu BiH za ?lanstvo u EU.

ÄŚitaj dalje

Analiza rizika povezanih sa grani?nom kontrolom, imigracijom i azilom

Analiza rizika povezanih sa grani?nom kontrolom, imigracijom i azilom

Sa obukom na temu „Analiza rizika povezanih sa grani?nom kontrolom, imigracijom i azilom“, koja je održana 23. aprila 2019. godine, u Sarajevu, završili smo i posljednju obuku na polju kontrole granice, imigracije i azila. U?esnici obuke su imali priliku da saznaju nešto više o strateškom planiranju u sistemu migracija, azila i grani?ne kontrole kao i analizi rizika, metodologiji i o?ekivanim rezultatima.

ÄŚitaj dalje

GRANI?NA POLICIJA BiH DOBIJA NOVI INFORMACIONI SISTEM

GRANI?NA POLICIJA BiH DOBIJA NOVI INFORMACIONI SISTEM

Još jedna uspješna saradnja Ministarstva sigurnosti BiH, Ambasade Švicarske u BiH, i Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) rezultirala je izgradnjom informacionog sistema za potrebe Grani?ne policije BiH. Izvršena je u potpunosti digitalna transformacija operativnih poslova koja ?e omogu?iti da se na brz, jednostavan i pouzdan na?in vodi jedinstvena evidencija o svim doga?ajima na državnoj granici.

ÄŚitaj dalje

Radionica Uspješna primjena alternativne mjere Redovno poha?anje škole

Radionica Uspješna primjena alternativne mjere Redovno poha?anje škole

U okviru realizacije projekta Pravda za svako dijete, na Ilidži je 26. aprila 2019. godine održana druga jednodnevna radionica na temu „Uspješna primjena alternativne mjere Redovno poha?anje škole“. Radionica je održana u hotelu „Hills”. U?esnici na ovoj radionici bili su pedagozi I psiholozi osnovnih I srednjih škola Kantona Sarajevo dok su predava?i bile Advija Hajdo Balda iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, Selma Kršlak iz JU Kantonalni centar za socijalni rad I Samela Alagi? iz Udruženja pedagoga Kantona Sarajevo.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.