mainlogo

Informacije

Ograničenje kretanja tražilaca azila

Ograničenje kretanja tražilaca azila

U Sarajevu, 29. novembra 2018. godine održana je obuka „Ograničenje kretanja tražilaca azila“. Polaznici obuke bili su predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH iz Sektora za azil,Ministarstva pravde BiH, Službe za poslove sa strancima i predstavnici nevladinih organizacija.

Čitaj dalje

Ulazak stranih državljana u BiH i odbijanje ulaska

Ulazak stranih državljana u BiH i odbijanje ulaska

Ministarstvo sigurnosti BiH i CPRC su uspješno realizirali obuku „Ulazak stranih državljana u BiH i razlozi za odbijanje ulaska“ 22. novembra 2018. godine, u Sarajevu. Obrađeni aspekti su pravna rješenja iz Zakona o strancima i Zakona o azilu o procedurama ulaska, a odnose se na ulazak stranih drzavljana u BiH, razlozima za odbijanje ulaska u BiH i načinu izricanja odbijanja ulaska.

Čitaj dalje

VIII sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017–2019. godine

VIII sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017–2019. godine

U prostorijama Vlade Kantona Sarajevo 06. novembra 2018. godine održan je VIII sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017–2019. godine.

Čitaj dalje

Prihvat i integracija bh. državljana po osnovu sporazuma o readmisiji

Prihvat i integracija bh. državljana po osnovu sporazuma o readmisiji

BiH ima niz zaključenih sporazuma o readmisiji kao i bilateralnih sporazuma sa državama izvan EU za prihvat državljana BiH iz evropskih i drugih zemalja. Kako bi se osigurao efikasan prihvat, rješavanje spornih pitanja tokom provjere identiteta i državljanstva kao i poštivanja rokova u postupanju, Ministarstvo sigurnosti BiH i CPRC su, u periodu 29-30. oktobra 2018. godine, u Sarajevu, organizirali obuku pod nazivom “Readmisija državljana BiH“. Učesnici obuke su bili predstavnici institucija koje su direktno ili indirektno uključene u prihvat i integraciju državljana BiH koji se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji.

Čitaj dalje

Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima

Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima

U sklopu realizacije projekta Pravda za svako dijete, u Sarajevu je 14. novembra održana jednodnevna radionica na temu „Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima“. Radionica je održana u hotelu Sarajevo uz učešće predstavnika Centara za mentalno zdravlje, službi za socijalni rad, policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, predstavnika Tužilaštva Kantona Sarajevo te sudija Kantona Sarajevo.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.