mainlogo

Informacije

Održan dvodnevni sastanak „Zaštita i postupanje sa djecom u riziku i djecom u sukobu sa zakonom: Analiza i predstavljanje dobrih praksi“

Održan dvodnevni sastanak „Zaštita i postupanje sa djecom u riziku i djecom u sukobu sa zakonom: Analiza i predstavljanje dobrih praksi“

S ciljem razmjene dobrih praksi u primjeni alternativnih mjera kao reakcije na ponašanja djece u sukobu sa zakonom, intenzivnijeg preventivnog rada sa osjetljivom i rizi?nom grupom djece, poboljšanja komunikacije, koordinacije i unapre?enja rada svih subjekata u ?ijoj je nadležnosti postupanje, briga i zaštita djece, 06. i 07. novembra 2017. godine je u hotelu Lavina na Jahorini održan koordinacijski sastanak sa temom „Zaštita i postupanje sa djecom u riziku i djecom u sukobu sa zakonom: Analiza i predstavljanje dobrih praksi“.

ÄŚitaj dalje

Koordinacijski sastanak: „Zaštita i postupanje sa djecom u riziku i djecom u sukobu sa zakonom: Analiza i predstavljanje dobrih praksi“

Koordinacijski sastanak: „Zaštita i postupanje sa djecom u riziku i djecom u sukobu sa zakonom: Analiza i predstavljanje dobrih praksi“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i UNICEF, u saradnji sa nadležnim ministarstvima, organizovati ?e dvodnevni sastanak za sudije, tužioce, policijske službenike i stru?no osoblje organa starateljstva, sa podru?ja grada Isto?no Sarajevo i Kantona Sarajevo u cilju razmjene dobrih praksi u primjeni alternativnih mjera iz Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi?nom postupku.

ÄŚitaj dalje

Sarajevo: Me?unarodna studija o samoprijavljenom prijestupništvu djece u Bosni i Hercegovini

Sarajevo: Me?unarodna studija o samoprijavljenom prijestupništvu djece u Bosni  i Hercegovini

U okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizira uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva, u Sarajevu 24. oktobra 2017. godine realiziran je okrugli stol pod nazivom: „OBIM I STRUKTURA MALOLJETNI?KOG PRESTUPNIŠTVA: REZULTATI STUDIJE SAMOPRIJAVLJIVANJA”.

ÄŚitaj dalje

Priru?nik za roditelje/staratelje

Priru?nik za roditelje/staratelje

Izuzetna nam je ?ast i zadovoljstvo informisati Vas da je Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), objavio publikaciju pod nazivom „Zaštita i postupanje sa djecom u sukobu sa zakonom, kroz alternativu krivi?nom postupku i krivi?noj sankciji: Priru?nik za roditelje“. Publikacija je izra?ena u okviru UNICEF-ovog projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva

ÄŚitaj dalje

Predstavljeni rezultati ISRD3 studije u Tuzli

Predstavljeni rezultati ISRD3 studije u Tuzli

kruglom stolu pod nazivom „Obim i struktura maloljetni?kog prestupništva: Rezultati ISRD 3 studije“ koji je održan u Tuzli, prisustvovali su predstavnici javnih ustanova relevantnih za oblast dje?ije zaštite i predstavnici škola koje su u?estvovale u provedenom istraživanju.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.