mainlogo

Informacije

Općina Centar: Razvoj Savjeta sigurnosti za prevenciju kriminaliteta u lokalnoj zajednici

Općina Centar: Razvoj Savjeta sigurnosti za prevenciju kriminaliteta u lokalnoj zajednici

entar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) pomaže Timu za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017.-2019. godine, u poticanju lokalnih vlasti u Kantonu Sarajevo za realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana. S tom svrhom je 13. jula 2017. godine u prostorijama CPRC-a održan sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite sa područja Općine Centar

Čitaj dalje

Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima: Teorijski, međunarodno-pravni i komparativno-pravni aspekti

Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima: Teorijski, međunarodno-pravni i komparativno-pravni aspekti

Kao rezultat organizacije posebnog panela na temu “Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u domaćoj i komparativnoj sudskoj praksi” na XV. Savjetovanju sudija i tužilaca iz krivično-pravne oblasti, koje je održano u Neumu od 2. do 3. juna 2016., pripremljena je i objavljena posebna publikacija na ovu temu.

Čitaj dalje

Analiza implementacije Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva u Kantonu Sarajevo

Analiza implementacije Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva u Kantonu Sarajevo

U prostorijama Vlade Kantona Sarajevo 07. jula 2017. godine održan je sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017.-2019. godine.

Čitaj dalje

Zaštita djece na internetu

Zaštita djece na internetu

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizira uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva, realizirao je niz Okruglih stolova u prethodnom periodu pod nazivom „Zaštita djece na internetu“.

Čitaj dalje

„Pravda za svako dijete“ jača u Istočnom Sarajevu: Sve je veći broj realizovanih aktivnosti iz Akcionog plana

„Pravda za svako dijete“ jača u Istočnom Sarajevu: Sve je veći broj realizovanih aktivnosti iz Akcionog plana

Kao nastavak prethodnog sastanka Radnog tima za implementaciju Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u Gradu Istočno Sarajevo (2015-2017), na sastanku od 13. juna 2017. godine diskutovalo se o predstojećem uspostavljanju i radu Dnevnog centra za djecu u riziku i djecu u sukobu sa zakonom. Nakon ovog sastanka, koji je održan u zgradi Skupštine Grada Istočno Sarajevo, učesnici su posjetili prostorije budućeg Dnevnog centra.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.