mainlogo

Informacije


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/cprc/public_html/novosti.php on line 136

Sastanak Radnog tima Optina Sokolac

Sastanak Radnog tima  Optina Sokolac

Tim za implementaciju Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupnitva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo (2015-2017) odrao je sastanak u optini Sokolac, 13. jula 2017. godine. Sastanak je bio posve?en planiranju aktivnosti iz akcionog plana, a posebna panja posve?ena je programima za djecu na koja uti?u faktori rizika.

Čitaj dalje

Op?ina Centar: Razvoj Savjeta sigurnosti za prevenciju kriminaliteta u lokalnoj zajednici

Op?ina Centar: Razvoj Savjeta sigurnosti za prevenciju kriminaliteta u lokalnoj zajednici

entar za istraivanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) pomae Timu za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prijestupnitva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017.-2019. godine, u poticanju lokalnih vlasti u Kantonu Sarajevo za realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana. S tom svrhom je 13. jula 2017. godine u prostorijama CPRC-a odran sastanak profesionalaca iz oblasti dje?ije zatite sa podru?ja Op?ine Centar

Čitaj dalje

Proireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima: Teorijski, me?unarodno-pravni i komparativno-pravni aspekti

Proireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima: Teorijski, me?unarodno-pravni i komparativno-pravni aspekti

Kao rezultat organizacije posebnog panela na temu Proireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom u doma?oj i komparativnoj sudskoj praksi na XV. Savjetovanju sudija i tuilaca iz krivi?no-pravne oblasti, koje je odrano u Neumu od 2. do 3. juna 2016., pripremljena je i objavljena posebna publikacija na ovu temu.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.