mainlogo

Informacije

Sastanak Radnog tima – Opština Sokolac

Sastanak Radnog tima – Opština Sokolac

Tim za implementaciju Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo (2015-2017) održao je sastanak u opštini Sokolac, 13. jula 2017. godine. Sastanak je bio posve?en planiranju aktivnosti iz akcionog plana, a posebna pažnja posve?ena je programima za djecu na koja uti?u faktori rizika.

ÄŚitaj dalje

Op?ina Centar: Razvoj Savjeta sigurnosti za prevenciju kriminaliteta u lokalnoj zajednici

Op?ina Centar: Razvoj Savjeta sigurnosti za prevenciju kriminaliteta u lokalnoj zajednici

entar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) pomaže Timu za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017.-2019. godine, u poticanju lokalnih vlasti u Kantonu Sarajevo za realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana. S tom svrhom je 13. jula 2017. godine u prostorijama CPRC-a održan sastanak profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite sa podru?ja Op?ine Centar

ÄŚitaj dalje

Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima: Teorijski, me?unarodno-pravni i komparativno-pravni aspekti

Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima: Teorijski, me?unarodno-pravni i komparativno-pravni aspekti

Kao rezultat organizacije posebnog panela na temu “Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom u doma?oj i komparativnoj sudskoj praksi” na XV. Savjetovanju sudija i tužilaca iz krivi?no-pravne oblasti, koje je održano u Neumu od 2. do 3. juna 2016., pripremljena je i objavljena posebna publikacija na ovu temu.

ÄŚitaj dalje

Analiza implementacije Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prijestupništva u Kantonu Sarajevo

Analiza implementacije Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prijestupništva u Kantonu Sarajevo

U prostorijama Vlade Kantona Sarajevo 07. jula 2017. godine održan je sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017.-2019. godine.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.