mainlogo

Informacije

Zaštita djece na internetu

Zaštita djece na internetu

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizira uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva, realizirao je niz Okruglih stolova u prethodnom periodu pod nazivom „Zaštita djece na internetu“.

ÄŚitaj dalje

„Pravda za svako dijete“ ja?a u Isto?nom Sarajevu: Sve je ve?i broj realizovanih aktivnosti iz Akcionog plana

„Pravda za svako dijete“ ja?a u Isto?nom Sarajevu: Sve je ve?i broj realizovanih aktivnosti iz Akcionog plana

Kao nastavak prethodnog sastanka Radnog tima za implementaciju Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u Gradu Isto?no Sarajevo (2015-2017), na sastanku od 13. juna 2017. godine diskutovalo se o predstoje?em uspostavljanju i radu Dnevnog centra za djecu u riziku i djecu u sukobu sa zakonom. Nakon ovog sastanka, koji je održan u zgradi Skupštine Grada Isto?no Sarajevo, u?esnici su posjetili prostorije budu?eg Dnevnog centra.

ÄŚitaj dalje

Koordinacijski sastanak profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite Op?ina Stari Grad

Koordinacijski sastanak profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite Op?ina Stari Grad

U prostorijama Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 12. juna 2017. godine održan je koordinacijski sastanak profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite sa podru?ja op?ine Stari Grad. Sastanku su prisustvovali predstavnici institucija koje su direktno uklju?ene u problem maloljetni?kog prijestupništva, tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, predstavnici Centra za socijalni rad, Odgojnog centra za maloljetnike, te predstavnici osnovnih i srednjih škola sa podru?ja op?ine Stari Grad.

ÄŚitaj dalje

Sastanak Radne grupe Isto?no Sarajevo

Sastanak Radne grupe Isto?no Sarajevo

U zgradi Skupštine Grada Isto?no Sarajevo, 07. juna 2017. godine, održan je sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera (2015-2017).

ÄŚitaj dalje

Javni konkurs za poziciju Finansijski asistent

Javni konkurs za poziciju Finansijski asistent

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) raspisuje JAVNI POZIV ZA POZICIJU FINANSIJSKI ASISTENT.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.