mainlogo

Informacije

Zaštita djece na internetu

Zaštita djece na internetu

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) realizovao je Okrugle stolove u Mostaru (10. aprila 2017. godine) i Trebinju (11. aprila 2017. godine) pod nazivom „Zaštita djece na internetu“. Navedeni događaji su implementirani u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, koji se realizira uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

Čitaj dalje

Nasilje nije hrabrost

Nasilje nije hrabrost

Nasilje nad djecom je globalna pojava, posebno u zemljama koje ne pripadaju tzv. zapadnim zemljama i gdje se pogled na zlostavljanje djeteta može razlikovati. Kako su djeca potpuno ranjivi dio populacije, potrebno je poduzeti posebnu brigu za njihovu zaštitu.

Čitaj dalje

Smjernice za postupanje nadležnih institucija u postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Smjernice za postupanje nadležnih institucija u postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom je jedna od ključnih komponenti savremenih strategija kontrole kriminaliteta. Ono podrazumjeva zakonom uređen postupak koji će sa jedne strane osigurati da niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenju krivičnim djelom, te sa druge omogućiti efikasnu zaštitu prava na mirno uživanje imovine kao jednog od osnovnih ljudskih prava.

Čitaj dalje

Organizovan seminar za studente Univerziteta u Banjoj Luci

Organizovan seminar za studente Univerziteta u Banjoj Luci

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je zajedno sa Filozofskim fakultetom i Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci organizovao seminar za studente na temu „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“. Predavači, univerzitetski nastavnici i praktičari, govorili su o ovoj temi sa aspekta pedagogije, psihologije, socijalnog rada, prava i kriminologije.

Čitaj dalje

Okrugli stol „Zaštita djece na internetu“

Okrugli stol „Zaštita djece na internetu“

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.